Advokat Nora Løvøi Bjørnstad sørget for at mannen fikk 2,4 millioner i erstatning etter skuterulykken.Advokat Nora Løvøi Bjørnstad sørget for at mannen fikk 2,4 millioner i erstatning etter skuterulykken.

Lurer du på om du har en sak?

Skuterulykke ga 2,4 millioner i erstatning

Mann ble skadet i en skuterulykke, men selskapet ville avslå kravet om erstatning fordi han ikke hadde dratt til lege straks etter ulykken. Da oppsøkte mannen Advokatfirmaet Robertsen for bistand.

Mannen fra Oslo kjørte på skuter da han ble påkjørt av bil og fikk en hodeskade. Han fikk varige plager etter hodeskaden med redusert hukommelse og konsentrasjon.

Han hadde hodepine straks etter ulykken, men hadde ikke for vane å oppsøke lege, og trodde at plagene ville gå over. Hodepinen gikk ikke bort og mannen oppsøkte fastlege to uker etter ulykken med plager han hadde hatt siden trafikkulykken.

Selskapet mente at plager etter skade må dokumenteres med legebesøk da skaden skjer og at legebesøk akutt er et vilkår for å få erstatning. Selskapet avslo derfor erstatning i saken.   

Skadelidt maktet ikke å arbeide etter skaden og fikk innvilget arbeidsavklaringspenger fra NAV. Advokat Nora Løvøi Bjørnstad i advokatfirmaet Robertsen AS bistod mannen med å ta ut søksmål mot selskapet for det påførte inntektstapet (kr 300 000). Mannen vant fullt ut i tingretten.

Selskapet aksepterte fortsatt ikke erstatningsansvar og anket dommen til lagmannsretten.

Kort tid før man skulle møtes i lagmannsretten erkjente selskapet erstatningsansvar for skadelidtes fulle tap. Partene kunne da sette seg til forhandlingsbordet, og der kom man til enighet om et totaloppgjør på kr 2 400 000. 

Ved en skuterulykke, vil utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter

Kontakt oss