Lurer du på om du har en sak?

Klemskade ga erstatning etter 16 år

En mann fra Nord- Norge fikk en klemskade på arbeid i 2004. Yrkesskaden ble meldt til selskapet med en gang, men saken stoppet opp uten erstatning. 14 år etter skaden tok skadelidt kontakt med advokatfirmaet Robertsen for bistand i saken.

Selskapet foreslo først å løse saken med et «moderat skjønnsmessig beløp», noe skadelidt avslo. Det ble innhentet spesialisterklæring i forsikringssaken, som konkluderte delvis positivt for skadelidt. 

Etter spesialisterklæringen kom selskapet med et tilbud på ca. kr 600 000. Dette tilbudet ble også avslått. Med bistand fra advokat Nora Løvøi Bjørnstad sendte skadelidt et mot-tilbud til selskapet. Etter forhandlinger kom partene til enighet om et totaloppgjør på ca. kr 1 200 000.

I tillegg fikk skadelidte menerstatning fra NAV.

Har du fått en personskade etter trafikkulykke eller arbeidsulykke, dekkes dine utgifter til advokat på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av ulykken. En advokat som jobber mye med personskade vet hva som skal til for at du skal få en bedre erstatning enn forsikringsselskapet ønsker å gi. 

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss