Har du spørsmål
i din erstatningssak?

Full erstatning etter dødsfall

En kvinne krevde utbetaling av ulykkesforsikring etter at hennes samboer døde i en drukningsulykke. Forsikringsselskapet ville ikke betale erstatning og avslo kravet. Samboeren engasjerte da advokatfullmektig Marina Alvsåker Welsh i Advokatfirmaet Robertsen til å bistå henne i saken.

Advokatfirmaet Robertsen ved advokatfullmektig Welsh har bistått en kvinne etter hennes samboer døde i en drukningsulykke. Den avdøde samboeren druknet da han var på vei hjem fra byen, og de etterlatte meldte dødsfallet til hans forsikringsselskap. Selskapet nektet imidlertid å utbetale erstatning

Forsikringsselskapet la opprinnelig til grunn at drukning ikke er å anse som en ulykke. Dermed hadde den gjenlevende samboeren etter selskapets oppfatning ikke krav til noe erstatning. 

Advokatfullmektig Welsh bisto med å få forsikringsselskapet til å foreta en ny vurdering av saken, og påpekte hvorfor drukningen skulle anses som en ulykke også etter forsikringsvilkårene i avtalen. Hun påpekte bl.a. at det i nyere praksis fra Finansklagenemnda legges  til grunn at drukning er å anse som en ulykke i seg selv, og at det  ikke stilles krav til noen ytterlig plutselig og uventet hendelse utover selve drukningen. 

Forsikringsselskapet endret etter dette oppfatning og kom til at drukning likevel er å anse som er ulykke. Forsikringsselskapet justerte sin erstatning fra kr 0,- til 700 000,- pluss renter. 

Har du en sak du trenger bistand til? Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med erstatnings- og forsikringssaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.  

Kontakt oss