Fra 0 til 700.000,- i erstatning

En mann krevde pasientskadeerstatning etter feildiagnostisering og feilbehandling av MS (multippel sklerose). NPE ville ikke betale erstatning, og mannen engasjerte advokat Oda Fjon i Advokatfirmaet Robertsen til å bistå ham i saken.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) la opprinnelig til grunn at det ikke forelå svikt som hadde ført til skade og viste til vurdering fra sin rådgivende lege, samt til uttalelse fra sykehuset som hadde utført feilbehandlingen. NPE konkluderte da med at mannen ikke hadde krav på noe erstatning.

Som følge av avslaget fra NPE kontaktet mannen Advokatfirmaet Robertsen. Etter bistand fra advokat Oda Fjon omgjorde NPE sin vurdering og kom til at det likevel forelå svikt i behandlingen. NPE tilkjente i første omgang kun kr. 350 000,- til mannen for inntektstap og utgifter i perioden han hadde blitt feilbehandlet. Advokat Fjon argumenterte imidlertid for at feilbehandlingen også hadde ført til en forverring av sykdommen på minst 10 år og at sykdomsforløpet dermed ble fremskyndet.  Følgelig hadde mannen krav på fremtidig tap i denne 10-års perioden. NPE gikk til slutt med på dette og justerte erstatningen til kr. 700 000,-. 

"Vi ser ofte vedtak fra NPE hvor uttalelser fra rådgivende leger vektlegges i for stor grad. Uttalelsene er dessverre ikke alltid like nøytrale og kan inneholde fakta-feil. Dette kan føre til at du ikke får den erstatningen du reelt sett har krav på."

Advokat Oda Fjon

Prosessen hos NPE kan være tidkrevende og belastende. Det lønner seg derfor ofte å bruke advokat som har erfaring med pasientskader til å fremme saken din, slik som i denne saken hvor vår klient gikk fra kr. 0,- i erstatning til kr. 700 000,-.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss