Fra avslag til 621.000,-
i pasientskadeerstatning

Forsinket diagnose ga erstatning til slutt

Norsk Pasientskadeerstatning nektet først erstatningsansvar etter forsinket diagnose. Det lønte seg å klage på vedtaket.

I en sak gjeldende forsinket behandling og diagnostisering av brudd i ryggen, hadde Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) avslått at det forelå svikt ved behandlingen. Advokat Ida Elisabeth Holte bistod familien med å klage på avslaget, og vant frem hos Pasientskadenemnda.

Saken ble da sendt tilbake til NPE for behandling og beregning av erstatningen.

Erstatningen mer enn doblet

Da erstatningens størrelse skulle beregnes, tilbød Norsk Pasientskadeerstatning kr 275.000,- i erstatning. Familien var slitne av saken, og ønsket egentlig å godta tilbudet. Advokat Holte fikk imidlertid overtalt familien til å klage på erstatningsforslaget. Et par uker etter at klagen var sendt inn fattet Norsk pasientskadeerstatning vedtak i saken, og skadelidte ble tilkjent kr. 621.000,- i erstatning. I tillegg ble alle advokatutgiftene i saken dekket.

Dekning av advokatutgifter i pasientskadesaker

Det følger av pasientskadeloven § 11 at du har krav på å få dekket utgifter til advokat hvis utgiften må regnes som tap som følge av skaden. Dette har likevel NPE tolket slik at du ikke får dekket utgifter til advokat før det foreligger et vedtak om at det foreligger en pasientskade. Når det er fattet vedtak om at skaden din er en pasientskade, får du dekket utgifter i forbindelse med selve erstatningsutmålingen etter en egen forskrift.

Ved klage over avslag fra NPE, vil du kunne få dekket dine utgifter til advokat dersom du får medhold i klagen. Dette følger av en egen hjemmel i forvaltningsloven.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss