Lurer du på om du har en sak?

Fikk 2 millioner mer i erstatning etter yrkesskade og feilbehandling

Vi ble kontaktet av en kvinne som hadde fått både yrkesskade og pasientskade. Hun hadde fått samlede tilbud om ca 2,5 millioner i erstatning og ba advokat Geir Hansen om å vurdere om dette var et riktig erstatningsnivå. Advokat Hansen gjennomgikk saken og mente hun hadde krav på betydelig mer i erstatning.

Fikk prolaps – alvorlige symptomer oversett

Kvinnen hadde fått prolaps i ryggen etter et løft. Prolapsen medførte klem mot nerverøtter i korsryggen. Dette krever umiddelbar kirurgisk behandling for å unngå varig skade. Hun oppsøkte lege, men symptomer på klem av nerver ble oversett. Hun fikk dermed ikke nødvendig behandling, og skaden førte til varig uførhet. Kvinnen hadde dermed både fått en yrkesskade og en pasientskade.

Arbeidsulykken og den etterfølgende pasientskaden førte til at kvinnen fikk en rekke varige mèn, i tillegg til store utgifter og tap av arbeidsinntekt. 

Vanskelig vurdering uten riktig kompetanse

Kvinnen hadde sendt inn skademelding til forsikringsselskapet og NPE ved hjelp av annen advokat, og fått medhold i at hun hadde krav på erstatning. Da tilbud og vedtak om erstatningenes størrelse kom, ble tidligere advokat usikker på hvordan de hadde kommet fram til dette beløpet. Advokaten var ikke spesialist på personskadeerstatning og manglet både beregningsverktøy og kunnskap til å gjøre egen kontroll. Beregningene er vanskelig å forstå for de fleste som ikke jobber spesielt med dette. Kvinnen engasjerte derfor advokat Geir Hansen for å få en vurdering av begge tilbud.

Yrkesskadeforsikringsselskapet og Norsk pasientskadeerstatning betaler for din advokat

Yrkesskadeforsikringsselskapet plikter å betale for bistand fra advokat i forbindelse med utredning og beregning av erstatningskravet. NPE plikter også å betale for dine advokatkostnader hvis du har en godkjent pasientskade og trenger hjelp av advokat for å få vurdert om erstatningsbeløpet er korrekt.

Advokat Hansen gikk gjennom saken på nytt, og gjorde en grundig utredning av hvilke reelle kostnader og utfordringer kvinnen hadde fått som følge av skaden. Deretter satte han opp egne beregninger på dette grunnlaget. Det viste seg at de opprinnelige erstatningsforslagene ikke ville dekke de reelle utgiftene hun hadde blitt påført, og som ville oppstå i fremtiden, som følge av skaden. Forsikringsselskapet aksepterte dette nærmest fullt ut. Det ble klaget på vedtaket fra NPE, og kvinnen fikk delvis medhold i Pasientskadenemnda. 

Dette førte til at erstatningen økte med nesten 80 prosent. Fra de opprinnelige tilbudene på kroner 2 580 000,- endte kvinnen opp med en erstatning på kroner 4 600 000,-.

For kvinnen vil en slik differanse ha stor betydning for hennes økonomiske situasjon fremover. Mest sannsynlig vil hun ikke komme tilbake i jobb, og en korrekt utmålt erstatning vil bidra til å sikre henne så godt som mulig.  

Vi vurderer saken din helt uforpliktende

Har du vært utsatt for en yrkesskade eller blitt feilbehandlet eller fått mangelfull behandling, kan vi vurdere saken din helt uforpliktende. Vi har mange saker som har resultert i høyere erstatningssum enn hva forsikringsselskapene og NPE opprinnelig har tilbudt.

Kontakt oss