Lurer du på om du har en sak?

Feil diagnose: Advokathjelp ga 50% mer i erstatning

Kvinne ble utsatt for feilbehandling og fikk varige skader. Hun krevde erstatning, og fikk økt erstatningen med 50% ved hjelp fra advokat Geir Hansen i Advokatfirmaet Robertsen.

En kvinne som hadde fått tilbud om kr 2 280 000 i erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) etter en pasientskade. Etter at advokat Geir Hansen ble engasjert, økte erstatningen til kr 3 520 000.

Fikk hjerneslag – ble sendt hjem

Kvinnen hadde fått en skade på hovedpulsåren etter behandling hos fysioterapeut. Skaden gjorde at kvinnen fikk hjerneslag. Hun oppsøkte lege etter at hun fikk hodepine og snøvlete tale. Legen overså symptomene og sendte kvinnen hjem etter konsultasjonen. Senere samme dag ble hun innlagt på sykehus.

Feildiagnostisering og mangelfull utredning gjorde at kvinnen kom for sent til sykehus for nødvendig behandling. Som følge av både behandlingsskaden og den forsinkede diagnostiseringen fikk kvinnen lammelser i venstre arm og delvis lammelser i venstre hofte, i tillegg til utgifter og tap av arbeidsinntekt. 

Tilbudet om erstatning var for lavt

Kvinnen hadde selv sendt inn skademelding til NPE og fått medhold i at hun hadde krav på erstatning. Når tilbudet på kr 2 280 000 kom, ble hun usikker på hvordan de hadde kommet fram til dette beløpet. Beregningene er vanskelig å forstå for de fleste som ikke jobber spesielt med dette. Kvinnen engasjerte advokat Geir Hansen for å få en vurdering av tilbudet fra NPE.

Norsk pasientskadeerstatning betaler for din advokat

NPE plikter å betale for dine advokatkostnader dersom du har en godkjent pasientskade og trenger hjelp av advokat for å få vurdert om erstatningsbeløpet er korrekt.

Advokat Hansen utredet hvilke reelle kostnader og utfordringer kvinnen hadde fått som følge av skaden. Det viste seg at det opprinnelige erstatningsforslaget ikke ville dekke de reelle utgiftene hun hadde blitt påført, og som ville oppstå i fremtiden, som følge av skaden.

Dette førte til at erstatningen økte med nesten 50 prosent, fra det opprinnelige forslaget på kr 2 280 000 endte kvinnen opp med en erstatning på kr 3 520 000.

På grunn av skaden er det lite sannsynlig at kvinnen kan vende tilbake til arbeidslivet, men med en korrekt erstatning vil det økonomiske grunnlaget være sikret slik at hun kan fokusere på å takle de helsemessige utfordringene.

Vi vurderer saken din helt uforpliktende

Har du blitt feilbehandlet eller fått mangelfull behandling, kan vi vurdere saken din helt uforpliktende. Vi har mange saker som har resultert i høyere erstatningssum enn hva NPE opprinnelig har tilbudt.

Ta kontakt med advokat Geir Hansen for å få vurdert din sak.

Kontakt oss