Personskade Advokat:
Skal du kreve erstatning etter personskade?

Personskade advokat

Skal du kreve erstatning for personskade, bør du benytte advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett. Vi forteller deg litt om hvorfor her. Våre advokater har spisskompetanse på fagområdet, og er klare til å hjelpe deg i din sak.

Personskade advokat er en advokat som har spesialisert seg på personskadesaker og erstatningsrett. Hvis du har fått en personskade, som eksempelvis en trafikkskade eller en yrkesskade, så vil det lønne seg å bruke en spesialisert advokat til å fremme ditt krav om erstatning.

Personskadesaker kan reise kompliserte spørsmål om både årsakssammenheng og beregningen av selve erstatningen. Dette er juridiske temaer som i stor grad utvikles gjennom rettspraksis, og som man bør jobbe med daglig for å vite mest mulig om den rettslige utviklingen. En spesialisert advokat som har daglig erfaring med personskade- og erstatningsrett, har dermed de beste forutsetningene for å kunne gi deg råd om hvilke rettslige muligheter du har.

I tillegg til dette, kan det være veldig slitsomt å måtte forholde seg til et forsikringsselskap som helst vil prøve å betale minst mulig ut i et erstatningsoppgjør - og særlig når du allerede har en personskade du skal prøve å bli friskest mulig igjen fra. En personskade advokat vil hjelpe deg i dialogen med forsikringsselskapet, og dermed lette byrden for deg.

Dette vil gjennomgående gi deg mer i erstatning enn om du prøver å håndtere saken med forsikringsselskapet selv. Vurderer du å fremme et personskadeerstatningskrav, bør du kontakte en spesialisert personskade-advokat gjennom Personskadesiden.no.

Også i forhold til erstatningens størrelse, så vil det lønne seg å bruke en personskade advokat. Forsikringsselskapene har sine eksperter som jobber med personskadesaker hver eneste dag, og disse jobber for å minimere forsikringsselskapets utgifter der de kan. Den største besparelsen vil forsikringsselskapet få ved å nekte deg erstatningen du har krav på. Selskapets saksbehandlere og advokater vil overkjøre deg hvis du ikke har en erfaren advokat til å tale din sak og sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

En advokat som er vant til å høre selskapenes argumenter, vil også vite hvordan de best skal besvares. Du vil også ha de beste forutsetningene for at selve erstatningen din beregnes riktig. En advokat som ikke jobber mye med personskade, vil kunne overse vesentlige erstatningsposter i kravet ditt. Det vil du tape penger på.

Det kan også være veldig slitsomt å måtte forholde seg til et forsikringsselskap som helst vil prøve å betale minst mulig ut i et erstatningsoppgjør - og særlig når du allerede har en personskade du skal prøve å bli friskest mulig igjen fra. Det er ikke sjelden at forsikringsselskapene forsøker å trette ut den skadelidte, og gjøre prosessen så langdrøy og vanskelig at man ikke orker mer. En personskade advokat vil hjelpe deg i dialogen med forsikringsselskapet, og dermed lette byrden for deg.

Utgiftene til advokat etter trafikkskade eller yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du kan også få dekning gjennom din rettshjelpsforsikring der det oppstår tvist mellom deg og skadevolder.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med personskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Se også våre andre artikler:

Kontakt oss