Skal du kreve erstatning for personskade?

Personskadeadvokat i Oslo

Våre advokater er spesialister på personskade- og erstatningsrett. Vårt hovedkontor ligger i Oslo, hvorfra vi betjener klienter over hele landet. Vi har erfaringen du trenger i din erstatningssak.

Personskadeadvokat i Oslo kan du få kontakt med via Personskadesiden. Gjennom flere år har vi hjulpet skadelidte få erstatning etter personskader, slik som yrkesskader, trafikkskader og pasientskader. Hvis du har fått en personskade, så vil det lønne seg å bruke en personskade-advokat til å fremme ditt krav om erstatning. Bor du i Oslo, kan det være behagelig å ha en advokat som er etablert i hovedstaden. Kontakt personskadeadvokat gjennom Personskadesiden.no idag for bistand til å få erstatningen du har krav på.

Også for deg som bor utenfor hovedstaden, kan det være hensiktsmessig å bruke en personskadeadvokat i Oslo. Det er i Oslo at det juridiske fagmiljøet på personskade befinner seg, og en personskadeadvokat i Oslo vil dermed ha bedre forutsetninger for å være en del av det sentrale fagmiljøet. Vi har klienter over hele landet, som vi hjelper med deres krav om erstatning etter personskade.

Personskadesaker kan reise kompliserte spørsmål om både årsakssammenheng og beregningen av selve erstatningen. I tillegg til dette, kan det være veldig slitsomt å måtte forholde seg til et forsikringsselskap som helst vil prøve å betale minst mulig ut i et erstatningsoppgjør - og særlig når du allerede har en personskade du skal prøve å bli friskest mulig igjen fra. En personskade-advokat vil hjelpe deg i dialogen med forsikringsselskapet, og dermed lette byrden for deg.

Utgiftene til advokat etter trafikkskade eller yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Du kan også få dekning gjennom din rettshjelpsforsikring der det oppstår tvist mellom deg og skadevolder.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med personskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Se også våre andre artikler:

Kontakt oss