NAV-rettigheter
ved Koronakrisen

NAV-rettigheter ved koronakrisen

Har du fått avslag på ytelser fra NAV etter koronakrisen, f.eks. dagpenger, sykepenger, uførepensjon, arbeidsavklaringspenger eller annet? Vi er inne i en spesiell tid, og hverdagen har blitt snudd opp ned for de fleste av oss. Mange har blitt permittert fra jobbene sine, og er avhengig av støtte fra staten for å få hjulene til å gå rundt.

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er fritatt fra arbeidsplikt og arbeidsgiver er fritatt fra å utbetale lønn. Permitteringen må være saklig begrunnet, for eksempel ved mangel av arbeid eller stans i driften.

Arbeidsgiver har plikt til å varsle deg om permitteringen. Varselfristen er som hovedregel på 14 dager. I denne perioden har du rett på å arbeide og motta lønn som vanlig.

Blir du permittert, kan du ha rett på dagpenger. De første 2 dagene etter permitteringen har arbeidsgiver plikt til å lønne permitterte ansatte. De neste 18 dagene tar NAV over lønningsplikten, og dekker «full» lønn, inntil 6G (i underkant av 600 000 kr). Etter denne perioden har du krav på dagpenger fra NAV dersom du:

  • Har redusert arbeidstid med minst 40%
  • Har hatt inntekt på minst 0,75G (74 894 kroner) de siste 12 månedene eller 2,25G (224 681 kroner) de siste 36 månedene
  • Har redusert inntekt
  • Er registrert som arbeidssøker hos NAV
  • Er medlem i folketrygden, og oppholder deg lovlig i Norge
  • Er villig til å ta imot kortvarige jobbtilbud i permitteringsperioden

 Alle vilkårene må være oppfylt for at du skal ha rett på dagpenger.

Dagpengene etter dag 21 dekker ikke full lønn, men dekker minimum 80 % av inntekten for deg som tjener opp til 3G (cirka 300 000 kr), og 62,4% av vanlig lønn for deg som tjener mellom 3 og 6 G (mellom cirka 300 000 og cirka 600 000 kr).

Dagpengegrunnlaget beregnes ut fra bruttoinntekt de siste 12 eller 36 månedene, avhengig av hva som gir høyeste utbetaling. Du kan motta dagpenger i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver.

Korona er også en godkjent yrkessykdom. Les her om hva dette kan innebære for deg hvis du har fått koronasmitte.

Har du fått avslag fra NAV, eller har du spørsmål knyttet til dine rettigheter som følge av koronakrisen? I Advokatfirmaet Robertsen ønsker vi å hjelpe deg som har fått avslag på søknad til NAV eller har andre spørsmål knyttet til dagpenger, sykepenger, permittering osv. Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss