Fluor i skismøring
Lurer du på om du har en sak?

Helseskadelig fluor i skismøring

"Pappasmørere" har opp mot 19 ganger høyere fluorverdier i blodet enn vanlig. Helseskadene kan føre til erstatningskrav.

Dagbladet har denne vinteren satt søkelys på fluorinnholdet i flere smøreprodukter for skigåere. Det er dokumentert at fluor i skismøring kan gi helseskade ved bruk. Dette er aktuelt for profesjonelle skismørere, foreldresmørere og for mosjonister avhengig av omfanget av bruk av produktene

Foreldre med barn som er aktive innenfor langrennssporten kan ha blitt spesielt eksponert for helseskade ved hyppig bruk av aktuelle skismøring over flere år, og det er påvist at disse kan ha opp til 19 ganger høyere fluorverdier i blodet enn normalbefolkningen.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har følgelig vedtatt å forby enhver type fluor i alle skiøvelser fra og med vinteren 2020.

Mulige erstatningskrav

Hvis du har fått en helseskade som følge av fluor i skismøring kan du ha rett til erstatning. Erstatningsansvaret vil da følge av produktansvarsloven, og kan rettes mot produsent, importør, forhandler mv. av aktuelle skismøring.

Profesjonelle aktører vil normalt ha sikret seg mot erstatningskrav ved å tegne forsikring. I så fall rettes erstatningskravet mot selskapets forsikringsselskap.

Beregning av erstatning

Erstatningen beregnes etter alminnelige erstatningsregler.

Det vil si at du har rett på full erstatning til dekning av utgifter og inntektstap som følge av skaden. Videre kan man ha rett til menerstatning (erstatning til dekning av tapt livsutfoldelse) hvis helseplagene anses som varige og betydelige. 

Gratis vurdering av din sak

Ta kontakt med oss for en samtale med gratis, innledende vurdering av din sak og muligheter. Vi har arbeidet spesialisert med erstatningsrett siden 1987, og er blant landets ledende innenfor fagfeltet. 

Kontakt oss