Lurer du på om du har en sak?

Test på Pasientskadeerstatning

Her kan du lese om og ta NPEs test på om du kan ha krav på pasientskadeerstatning. Testen er enkel og kan gi en pekepinn. Vi anbefaler likevel å kontakte våre advokater for en vurdering hvis du lurer på om du har en pasientskadesak.

Den digitale testen tar 2–5 minutter å gjennomføre, og du må krysse av på de alternativene som passer deg og din sak best. Spørsmålene går blant annet ut på hvor lenge det er siden skaden skjedde, når du oppdaget skaden, om du ble behandlet i Norge eller utlandet, hvordan og hvor skaden oppstod, og om skaden har påført deg et økonomisk tap. 

Du kan ta testen på NPE sine hjemmesider her

Resultatet av testen kan bare anses som en pekepinn, og hvis du er i tvil vil vi anbefale at du kontakter oss for en bedre vurdering av saken din.

Hvis du tror du kan ha fått en pasientskade, vil vi anbefale deg å melde  saken inn til NPE. Du kan sende inn skademeldingsskjema direkte på NPEs hjemmesider. Eventuelt kan du be om å få tilsendt skjemaet i posten. 

Etter at saken er tatt inn under behandling og nødvendige dokumenter er mottatt, vil NPE vurdere om det foreligger en svikt ved ytelsen av helsehjelp, som er vilkåret for at det skal være en pasientskade etter loven. Det vil også bli innhentet uttalelser fra medisinske spesialister dersom det er nødvendig. 

Hvis NPE kommer til at det foreligger en pasientskade, vil det bli vurdert om du har  et økonomisk tap som følge av denne. Hvis NPE ikke er enig i at du har fått en pasientskade, vil de lage et vedtak på dette som du kan klage inn til Pasientskadenemnda. 

Her kan du lese mer om prosessen i en pasientskadesak.

Når saken har kommet til det stadiet at det skal beregnes hvilken erstatning du har krav på, dekker NPE rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand etter en egen forskrift. Vi vil sterkt anbefale at du bruker en advokat til å gjennomgå NPEs synspunkter og beregninger, slik at du er sikker på at du får fremmet et riktig erstatningskrav. Vi anbefaler deg å kontakte våre spesialiserte advokater idag.

Kontakt oss