Vaksine for svineinfluensa
kan gi krav på erstatning

Svineinfluensavaksiner må vurderes på nytt

Flere vaksineskadesaker må vurderes på nytt, etter ny medisinsk kunnskap. Har du fått skade etter vaksine mot svineinfluensa, kan du ha krav på erstatning selv om du tidligere har fått avslag fra NPE.

NPE endrer praksis i saker om erstatning etter svineinfluensavaksiner, etter at ny kunnskap viser at voksne kan utvikle narkolepsi så sent som inntil to år etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix. Tidligere har NPE lagt til grunn at voksne som utvikler narkolepsi etter å ha blitt vaksinert, får symptomer innen åtte måneder, og dermed kan mange av i alt 492 avslag være feil. I tillegg kommer alle skadesakene hvor det ikke har vært søkt om erstatning.

NPE opplyser at de har gått gjennom alle sakene de har fått til behandling der voksne har fått avslag fordi symptomene på narkolepsi har oppstått etter åtte måneder. De vil nå vurdere på nytt sakene der symptomene startet senere enn åtte måneder.

Les NPEs pressemelding om erstatning etter svineinfluensavaksine.

Har du fått narkolepsi etter svineinfluensavaksine, bør du kontakte advokat som har erfaring med vaksineskader og pasientskade. Våre advokater har gjennom en årrekke jobbet for riktige erstatningsoppgjør for våre klienter. Vi hjelper også deg få erstatningen du har krav på. Kontakt oss idag.

Kontakt oss