personskadesiden

Erstatning etter vaksine

Erstatning etter vaksine

Du kan kreve erstatning etter vaksine, hvis vaksinen gir deg helseplager og et økonomisk tap.

Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som behandler og betaler ut erstatning etter vaksine. Det betales ut mye i rstatning etter vaksine, og bare for svineinfluensavaksinen i 2009-2010 er det utbetalt samlet over 174 millioner kroner i erstatning. Hvis du vurderer å kreve erstatning etter vaksine bør du kontakte advokat og få hjelp til å fremme ditt krav.

En pasientskade skal meldes til NPE for at man skal kunne kreve erstatning for den skaden man har fått. NPE tar deretter saken til behandling, og avgjør om du har krav på erstatning for pasientskaden eller ikke. Ved mistanke om pasientskade etter vaksine, vil du få dine plager vurdert opp mot hva man kan forvente av bivirkninger etter den aktuelle vaksinen. Dette avgjøres normalt av egne rådgivende leger som NPE bruker i sine saker.

Hvis NPE er enig i at det foreligger en pasientskade, og at du dermed har krav på erstatning etter vaksine, så vil NPE vurdere hva du har krav på i erstatning. Erstatningen skal vurderes individuelt, og det er dermed ditt konkrete økonomiske tap som er gjenstand for erstatning. Dette betyr enkelt fortalt at man tenker seg hvordan din økonomiske situasjon ville vært uten pasientskaden og sammenligner dette med hvordan situasjonen din er etter at du fikk pasientskaden. Mellomlegget mellom disse to summene vil være det du skal ha i erstatning etter vaksinen.

NPE ønsker å fremstå som et nøytralt forvaltningsorgan, men vår erfaring er at den som søker erstatning etter pasientskade opplever NPE som en reell motstander. Det lønner seg derfor å bruke advokat til å fremme et krav om erstatning etter pasientskade.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot NPE og Pasientskadenemnda til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss