Erstatning etter vaksine

Erstatning etter vaksine

Du kan kreve erstatning etter vaksine, hvis vaksinen gir deg helseplager og et økonomisk tap. Kravet behandles av et eget forvaltningsorgan, som også utbetaler den eventuelle erstatningen.

Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som behandler og betaler ut erstatning etter vaksine. Det betales ut mye i erstatning etter vaksine, og bare for svineinfluensavaksinen er det utbetalt samlet over 174 millioner kroner i erstatning. NPE melder om at de har tatt flere krav om erstatning etter Koronavaksine til behandling, og da særlig krav i forbindelse med Astra Zenica-vaksinen.  

Hvis du vurderer å kreve erstatning etter vaksine bør du kontakte advokat og få hjelp til å fremme ditt krav. Det er mange kompliserte vurderingstemaer man må gjennom når man skal kreve erstatning, og en advokat som er spesialist på personskade- og erstatningsrett vil kunne veilede deg gjennom disse.

Vaksineskade meldes til NPE

En pasientskade skal meldes til NPE for at man skal kunne kreve erstatning for den skaden man har fått. NPE tar deretter saken til behandling, og avgjør om du har krav på erstatning for pasientskaden eller ikke. Ved mistanke om pasientskade etter vaksine, vil du få dine plager vurdert opp mot hva man kan forvente av bivirkninger etter den aktuelle vaksinen. Dette avgjøres normalt av egne rådgivende leger som NPE bruker i sine saker.

Hvis NPE er enig i at det foreligger en pasientskade, og at du dermed har krav på erstatning etter vaksine, så vil NPE vurdere hva du har krav på i erstatning. Erstatningen skal vurderes individuelt, og det er dermed ditt konkrete økonomiske tap som er gjenstand for erstatning. Dette betyr enkelt fortalt at man tenker seg hvordan din økonomiske situasjon ville vært uten pasientskaden og sammenligner dette med hvordan situasjonen din er etter at du fikk pasientskaden. Mellomlegget mellom disse to summene vil være det du skal ha i erstatning etter vaksinen.

Erstatning etter Koronavaksinen

I juli 2021 var det til sammen 53 personer som hadde søkt om erstatning etter å ha fått Koronavaksinen fra Astra Zenica. Ytterligere 24 erstatningssøkere hadde fått vaksine fra Pfizer eller Moderna. På samme tidspunkt meldte NPE om at de til da hadde gitt tre personer medhold i kravene.

De vanligste bivirkningene som beskrives etter Koronavaksiner er svimmelhet, utmattelse, hodepine og smerter. Andre forteller om blødende magesår, kramper, utslett, spasmer, lammelse, anafylaktisk reaksjon, blodpropp og nedsatt antall blodplater. De fleste bivirkningene etter koronavaksinene er milde og går over i løpet av kort tid. 

Advokatbistand ved vaksineskade

NPE ønsker å fremstå som et nøytralt forvaltningsorgan, men vår erfaring er at den som søker erstatning etter pasientskade opplever NPE som en reell motstander. Det lønner seg derfor å bruke advokat til å fremme et krav om erstatning etter pasientskade.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot NPE og Pasientskadenemnda til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss