Skal du kreve erstatning etter operasjon?

Erstatning etter operasjon

Det kan være innviklet å kreve erstatning etter operasjon og feilbehandling, og ofte føler pasienten at systemet er der for legene, ikke for pasientene.

Erstatning etter operasjon utbetales av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og det er dermed ikke legen selv eller sykehuset som har ansvar for å betale erstatning for pasientskader. Med operasjoner menes vanligvis større inngrep, som utføres med skarpe instrumenter og som forutsetter total eller omfattende lokal bedøvelse av pasienten. Hvis det begås feil og det oppstår en pasientskade, kan pasienten kreve erstatning etter operasjon.

Mange operasjoner må utføres akutt. Dette skyldes at pasientens liv er i overhengende fare, f.eks. på grunn av skader eller plutselig sykdom. Jo mer akutt en operasjon er, jo mer skal til av feil eller svikt før du kan kreve erstatning. Det aksepteres i større grad at operasjonen har risiko for skade, jo mer livstruende den underliggende skaden er.

Skal du kreve erstatning etter operasjon, skal erstatningskravet meldes til NPE. NPE vil først ta stilling til om det foreligger en pasientskade før det går inn og vurderer hva du eventuelt har krav på i erstatning. Erstatningen skal beregnes individuelt, og man kan dermed ikke si noe generelt om hva en pasientskade vil gi deg i erstatning uten at man går konkret inn i din sak. Dette er en innviklet prosess, og du bør bruke en advokat til å hjelpe deg slik at du får den erstatningen du har krav på.

NPE ønsker å fremstå som et nøytralt forvaltningsorgan, men vår erfaring er at den som søker erstatning etter pasientskade opplever NPE som en reell motstander. Det lønner seg derfor å bruke advokat til å fremme et krav om erstatning etter pasientskade.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot NPE og Pasientskadenemnda til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss