Lurer du på om du har en sak?

Veteraner kan få erstatning fra FN

Veteraner kan søke om erstatning på over kr. 700.000,- fra en FN-ordning. Denne muligheten for erstatning har ikke Forsvarsdepartementet vært kjent med før i år, og ordningen har i praksis vært ukjent i Norge.

(VG:) Erstatningsordningen går ut på at veteraner som er skadet i FN-operasjoner, kan få erstatning opp mot 77.000,- dollar (ca. 702.000,- norske kroner) fra FN, avhengig av skadegrad.

Forsvarsdepartementet sier følgende til Verdens Gang:

«I 1997 foretok FN en endring i dette systemet. Denne endringen har ikke FD vært kjent med. Det ble etablert et særskilt erstatningsgrunnlag for personell som utførte oppdrag på vegne av FN i en FN-operasjon. Ordningen ble gjeldende fra 1. juli 1997 og fremover.»

Hele artikkelen kan leses her.

I tillegg til FN-erstatning, kan det også søkes erstatning fra staten. Som veteran vil man også kunne få yrkesskadeerstatning etter nærmere vilkår.

- Det er uheldig at Forsvarsdepartementet ikke har forstått ordningen tidligere, men det viktige nå er at de som kan ha krav på slik erstatning søker så raskt som mulig, sier advokatfullmektig Ida Elisabeth Holte. Holte har skrevet både masteroppgave og tidsskriftsartikkel om veteraners krav på erstatning.

Hvis du er veteran og er påført en fysisk skade og/eller psykisk belastningsskade etter tjenestegjøring i internasjonal operasjon, må du gjerne ta kontakt med oss, så skal vi se om vi kan hjelpe deg. Vi er spesialisert på yrkesskadeerstatning, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

 

Kontakt oss