Dødelige arbeidsulykker rammer oftest utenlandske arbeidstakere.Dødelige arbeidsulykker rammer oftest utenlandske arbeidstakere.

Lurer du på om du har en sak?

Utenlandske arbeidstakere havner oftest i dødsulykker på jobb

Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å omkomme i arbeidsulykker enn norske arbeidstakere, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Tilsynet har sammenlignet risiko for norske og utenlandske arbeidstakere i perioden 2011-2016. Tallene viser store forskjeller mellom norske og utenlandske arbeidstakere når det gjelder slike fatale yrkesskader.

  • 234 arbeidsskadedødsfall ble meldt i det landbaserte arbeidslivet.
  • Mest risikoutsatt er arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. De har 3,2 ganger høyere risiko for å omkomme i arbeidsulykker enn norske arbeidstakere.
  • Bygg- og anlegg, jordbruk, skogbruk og fiske og transport og lagring er næringene med flest meldte arbeidsskadedødsfall.

55 av de omkomne var utenlandske arbeidstakere. Mens dødsfallene i denne gruppen øker, går antallet omkomne norske arbeidstagere ned, melder Arbeidstilsynet.

I 2016 utgjorde utenlandske arbeidstakere 40 prosent av arbeidsskadedødsfallene. De utgjør 17 prosent av sysselsettingen, og er dermed overrepresentert i dødsstatistikken.

– Rapporten synliggjør at utenlandske arbeidstakere er mer utsatt for risiko enn norske arbeidstakere, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Blant årsakene til høy risiko for alvorlige arbeidsulykker, nevner Arbeidstilsynet at utenlandske arbeidstakere er ofte unge, nye i arbeidslivet og nye i landet.

- Det er en fare for at innleide arbeidstakere godtar urimelige arbeidsforhold, tar større sjanser og har høyere terskel for å si fra dersom de mener noe ikke er trygt, fordi de frykter at de ikke vil få flere oppdrag, sier Vollheim.

Har du blitt skadet i arbeidslivet? Hør med våre advokater om hvilke muligheter du har. Vi har lang erfaring, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Ta kontakt i dag, enkelt og uforpliktende så hjelper vi deg.

Råd for bedre sikkerhet for arbeidstakere

  • Arbeidsgiver må gi god opplæring og sikre at den som skal gjøre jobben, er kjent med risikoforholdene han kan komme borti.
  • Arbeidsgiver må sørge for at opplæring blir gitt på et språk som arbeidstaker forstår.
  • Operative ledere må være til stede og sørge for å risikovurdere, koordinere og sørge for skikkelige sikkerhetstiltak.
  • Arbeidsgiver må følge opp at arbeidet foregår sikkert og som planlagt og ha kontroll på at farer som oppstår, blir håndtert.
  • Organisering og ansvarsforhold må være klare og kommunikasjonen mellom aktørene om farer må være god.
  • Arbeidsgiver må planlegge og sørge for at arbeidstakere har riktig utstyr til rett tid.
Kontakt oss