Trygg Trafikk sier nei til skolepatruljer, og mener barn må slippe å ha ansvar for å hindre trafikkulykker.Trygg Trafikk sier nei til skolepatruljer, og mener barn må slippe å ha ansvar for å hindre trafikkulykker.

Lurer du på om du har en sak?

Sier nei til skolepatruljer

Trygg Trafikk sier nei til skolepatruljer, og vil ikke lenger selge materiell til bruk for skolepatruljer. Det er ikke barns ansvar å hindre trafikkulykker, mener foreningen.

Det er straks skolestart, og mange små skal begynne på skolen igjen etter sommerferien. Særlig for dem som skal begynne i første klasse, er dagen spennende og fylt med mange inntrykk. 

Ikke bare skal barna lære mange nye ting på skolen, men de skal også lære seg hvordan man opptrer i trafikken på vei til og fra skolen. Siden 1952 har skolepatruljen vært et viktig element på skoleveien, og har sørget for trygghet for de aller minste når de skal krysse trafikkerte veier i nærheten av skolene. Nå vil imidlertid Trygg Trafikk at ordningen skal avvikles.

– Barn lar seg også lett avlede og distrahere, og dette kan fort få alvorlige følger dersom en uforutsett hendelse skjer. I et HMS-perspektiv (helse, miljø og sikkerhet) er det å stå skolepatrulje ved en høyt trafikkert vei med støy og forurensning, noe Trygg Trafikk mener ikke er bra for barn, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk på foreningens egne hjemmesider.

Foreningen ønsker heller at det skal opprettes egne soner rundt skolene, såkalte "hjertesoner", hvor det skal være spesielt trafikksikkert for skolebarna. – Vi mener at hjertesoner er bedre for trafikksikkerheten enn skolepatruljer blant annet fordi hjertesoner er noe som foreldre, skole, kommune og barn utvikler i fellesskap, forteller Meisfjord.

Om det er på skoleveien eller andre steder der det er trafikk, så er det alltid en risiko for trafikkulykker. En slik ulykke kan medføre store skader og kan dermed også gi store økonomiske konsekvenser. Hvis du eller noen du er glad i har blitt skadet i trafikken, så er det viktig at det blir et riktig erstatningsoppgjør

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss