Leger overser kreftsykdommerLeger overser kreftsykdommer

Lurer du på om du har en sak?

Feil diagnose stilles ofte ved kreft

Pasientskader ved forsinket diagnose forekommer ofte ved kreftsykdom. Tall fra NPE viser at mange fastleger ikke stiller riktig diagnose.

(Dagens Medisin:) Fastlegene svikter ofte når det kommer til å stille riktig diagnose ved kreftsykdom. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) behandler alle krav om erstatning etter pasientskade. De melder om at av alle erstatningsssakene som omhandlet feil diagnose, så gjaldt 44% av sakene de fem siste årene mangelfull kreftdiagnostisering.

Ifølge NPE er det tre hovedårsaker til at fastlegene har sviktet i å stille en kreftdiagnose:

  • Fastlegen har ikke rekvirert prøver eller forskjellige former for undersøkelser ut fra symptomer som viste seg å være kreft.
  • Fastlegen har ikke gjort grundige nok undersøkelser, har ikke utført undersøkelser i det hele tatt eller har ikke fulgt opp med ny kontroll.
  • Fastlegen har ikke henvist pasienten videre til spesialisthelsetjenesten ut fra symptomer og funn.

Likevel er det tre ganger så mange som får avslag av NPE enn som får medhold i sine klagesaker om pasientskader. I følge NPEs egne statistikker, ble det behandlet 2515 saker i perioden 2012-2016, og bare 602 pasienter fikk medhold fra forvaltningsorganet.

Tallene viser at det er vanskelig å få medhold i et krav om pasientskade. Det vil derfor ofte lønne seg å bruke advokat som er spesialist på pasientskade- og erstatningsrett. Vi vil derfor anbefale deg å kontakte advokat gjennom Personskadesiden.no.

Våre advokater har lang erfaring med erstatningsrett, og vi oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Artikkelen fra Dagens Medisin kan du lese her.

Kontakt oss