Lurer du på om du har en sak?

Laboratorietabbe: Feil pasient kreftoperert

Laboratorietabbe fikk store konsekvenser: En pasient ble operert etter at det ble påvist kreft i en prøve av lymfeknuten. Men så viste det seg at kreftcellene kom fra en annen pasient.

Pasienten, som flere år tidligere hadde hatt kreft, ble syk og ble undersøkt. Blodprøvene viste unormale resultater, og undersøkelser på sykehuset forsterket mistanken om ondartet sykdom.

En celleprøve fra en av lymfeknutene til pasienten ble sendt til patologilaboratorium for analyse og vurdering. Prøvesvaret viste at lymfeknuten inneholdt kreftceller. På bakgrunn av svaret, gikk pasienten gjennom en omfattende utredning over flere måneder, levde med kreftdiagnose og fikk fjernet 14 lymfeknuter i armhulen, ifølge Statens helsetilsyn.

Det ble ikke funnet kreftceller i noen av lymfeknutene som var fjernet. Laboratoriet gjorde derfor nærmere undersøkelse av den opprinnelige celleprøven og analysen som var gjort – og feilen ble oppdaget: Nærmere undersøkelser viste at de påviste kreftcellene i prøven ikke stammet fra pasienten selv, men var et resultat av forurensning på laboratoriet.

Dermed hadde pasienten unødvendig fått fjernet alle lymfeknutene i armhulen, og hadde levd med en belastende kreftdiagnose over lengre tid.

Hva gjør jeg hvis jeg har fått en pasientskade?

Celleprøver blir lett forurenset

Ifølge Helsetilsynet er celleprøver er svært sensitive for forurensning. Det skal få ondartede celler til i en celleblokk for at dette kan føre til en kreftdiagnose. Det er derfor svært viktig å være bevisst på alle faktorer som kan føre til forurensning fra en prøve til en annen.

Hendelsen ble meldt som et varsel etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a, og Helsetilsynet gjennomførte et tilsyn for å undersøke den nærmere.

Helsetilsynet kom frem til at virksomheten ikke ga pasienten forsvarlig helsehjelp, og at virksomheten ikke hadde sikret en forsvarlig håndtering av celleprøver.

Får jeg dekket advokatutgifter i pasientskadesaker?

Nye prosedyrer ble ikke etterlevd

Prosedyrene for tillaging av celleblokk beskrev i varierende grad hvordan dette arbeidet skulle utføres i praksis, og ved tidspunktet for hendelsen hadde laboratoriet ikke føringer for hvor mange prøver som kunne håndteres samtidig. Prosedyrene ble endret etter hendelsen.

Helsetilsynet avdekket imidlertid under tilsynet, at endringene i prosedyren fortsatt ikke var kjent og ble etterlevd i praksis av alle ansatte.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Hvis du har spørsmål i din sak, kontakt oss enkelt, greit og uforpliktende i dag. Våre advokater har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste.

Kontakt oss