Fotobokser med strekningsmålinger er viktige hjelpemidler for å hindre trafikkulykker.Fotobokser med strekningsmålinger er viktige hjelpemidler for å hindre trafikkulykker.

Lurer du på om du har en sak?

Fotobokser hindrer trafikkulykker

Fotobokser er med på å hindre trafikkulykker. Regjeringen vil begrense bruken av fotobokser som måler snittfart, og møter kritikk fra Trygg Trafikk for dette. Foreningen mener at regjeringens politikk ikke gir mening ut fra at trafikksikkerhetsmessig utgangspunkt.

(Trygg Trafikk:) – Høy fart er en viktig årsak til mange alvorlige ulykker og streknings-ATK er et svært effektivt verktøy mot høy fart. Vi er derfor svært skuffet over at det fortsatt er politisk motvilje mot dette, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen på foreningens hjemmesider.

Bruken av streknings-ATK ble behandlet av Stortinget i 2015. Da måtte regjeringen snu etter de fikk flertallet i Stortinget mot seg. Forløpet for saken var en fersk evaluering fra Transportøkonomisk institutt som viste at antallet omkomne og hardt skadde var redusert med 49-53 prosent på strekninger der tiltaket var etablert.

Ifølge dagens kriterier er streknings-ATK forbeholdt strekninger der det er registrert høy fart og mange ulykker. Det utelukker nye strekninger som f.eks. Ryfast-/Rogfast-tunellene i Rogaland.

–Trygg Trafikk synes dagens kriterier er for strenge. Vi vet at farten ofte er høy i tuneller, spesielt de undersjøiske med helling. Her kan ulykker også fort føre til brann og store katastrofer. Når politiet heller ikke kan ha kontroller i tuneller, bør streknings-ATK etableres før ulykker skjer sier, Johansen.

Hvis du har blitt utsatt for en trafikkulykke, kan det være vanskelig å få informasjon om hva du har krav på og hva du står overfor i forhold til forsikringsselskap og erstatningsoppgjør.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.
 

Kontakt oss