Arbeidstakere utsettes for kjemikalier på jobb som kan gi alvorlige yrkesskader.Arbeidstakere utsettes for kjemikalier på jobb som kan gi alvorlige yrkesskader.

Lurer du på noe i din sak?

Giftige kjemikalier gir yrkesskader

Daglig utsettes norske arbeidstakere for kjemikalier på jobb som kan gi alvorlige yrkesskader. Mange av stoffene kan være farlige: Hele 20 prosent av alle lungekrefttilfeller skyldes kjemikalier på arbeidsplassen, ifølge Arbeidstilsynet.

I disse dager arrangerer Arbeidstilsynet seminarer i hele Norge, som skal gjøre det enklere å kartlegge og vurdere risikoen ved farlige stoffer. Tilsynet mener at mange virksomheter tar for lett på helserisikoen arbeidstagere utsettes for – og mange er intetanende om at stoffene er skadelige, og kan gi yrkesskader.

– Arbeidsgiver må kartlegge og vurdere risikoen ved alle stoffer og kjemikalier som brukes på jobb, for å forebygge helseskader, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Våre tips til deg som skal kreve erstatning etter yrkesskade

Nesten 800 000 arbeidstakere oppgir at de har daglig hudkontakt med ulike rengjøringsmidler, avfettingsmidler og oljer. Én av fire oppgir at de puster inn støv, røyk, gass eller kjemikalier på arbeidsplassen, skriver Arbeidstilsynet på sine hjemmesider.

For eksempel er sveisere og andre som eksponeres for metallrøyk på jobb er spesielt utsatt for å rammes av den alvorlige bakterieinfeksjonen pneumokokk, som brøt ut på et verft i Møre og Romsdal i vinter, hvor 21 arbeidstakere ble rammet av pneumokokk.

Dette kan helsefarlige stoffer kan føre til, ifølge Arbeidstilsynet:

  • Hele 20 prosent av alle lungekrefttilfeller skyldes kjemikalier på arbeidsplassen
  • Luftveissykdommer og allergi
  • Hudsykdommer
  • Skader på hjerne og nervesystem
  • Fertilitetsproblemer
  • Fosterskader

Hva innebærer det å få godkjent yrkesskade?

Det kan ta flere tiår fra man har pustet inn eller vært i kontakt med stoffene, til det slår ut som for eksempel kreftsykdom. Tilsynet har flere eksempler på stoffer som kan skade helsa: Dieseleksos, stoffer som brukes ved rengjøring, desinfeksjon og smøring, og støv fra stein og sand, mel og tre.

– Mange av disse er stoffer vi ikke nødvendigvis tenker på som skadelige i små doser, men summen og varigheten av eksponering kan være farlig, forklarer direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Hva kan jeg kreve i erstatning?

Kontakt oss i dag hvis du har en erstatningssak etter yrkesskade. Våre advokater har lang erfaring med yrkesskadesaker - La oss hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

Kontakt oss