66 kvinner fikk kreft i livmoren etter forsinket diagnose i 2014-201866 kvinner fikk kreft i livmoren etter forsinket diagnose i 2014-2018

Lurer du på om du har en sak?

Forsinket diagnose ga 66 kvinner livmorhalskreft – kunne vært unngått

66 kvinner og deres pårørende har blitt innvilget erstatning av NPE på grunn av forsinket diagnostisering av livmorhalskreft.Så langt er det utbetalt 62 millioner kroner i erstatning, og flere saker er under behandling.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gjennomgått sine erstatningssaker som gjelder forsinket diagnose av livmorhalskreft i perioden 2014 til oktober i 2018. 

I 72 prosent av sakene mener NPE at de rammede kvinnene har en dårligere mulighet for å overleve kreften fordi kreften ikke ble oppdaget i tide. To kvinner døde av feilen som ble gjort, ifølge NPE. 

Kvinnene får erstatning fordi NPE mener de ikke fikk oppfølgingen de hadde krav på. Mange av de berørte er i 20- og 30-årene, og har fått skader og kraftig nedsatt livskvalitet. 

- Disse kvinnene har ikke fått den oppfølgingen de skulle hatt, og det fikk alvorlige konsekvenser for dem. Vi mener at alle disse 66 kvinnene mest sannsynlig kunne ha unngått å få kreft hvis prøvene hadde blitt fulgt opp på riktig måte, opplyser NPEs direktør Rolf Gunnar Jørstad på egen nettside. 

66 millioner kroner er utbetalt av NPE, og flere venter på sakene skal bli ferdig utregnet.  

Når kan jeg kreve erstatning for en pasientskade? 
 

Erstatningsoppgjørene til hver enkelt rammede kvinne er fra noen hundre tusen kroner, til flere millioner kroner. Flere er unge kvinner som er varig skadet og får redusert arbeidsevne. 
 
Feiltolkning av prøvesvar eller undersøkelse skjedde i 81 prosent av sakene. De øvrige gjelder at funn ikke er fulgt opp, eller at det er ikke tatt prøver. 

Kunne ha unngått kreft 

Flere av kvinnene har mistet muligheten til å få barn fordi de har fått fjernet livmor og eggstokker. Det medfører at de får plager med for tidlig overgangsalder og problemer med urinveiene. Mange får fjernet lymfeknuter, som fører til varige problemer, opplyser NPE. 

Hva gjør jeg hvis jeg har fått en pasientskade? 

I disse erstatningssakene dreier det seg om å oppdage forstadier til kreft. Med riktig oppfølging ville de fleste av disse kvinnene sannsynligvis unngått å få kreft, opplyser NPE-ledelsen. 

Ta kontakt om du har spørsmål om erstatning: 

Hvis du har fått en pasientskade, vil du kunne ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som pasientskaden har gitt deg. Pasientskade kan gi krav på erstatning, men Norsk Pasientskadeerstatning er ikke alltid like enkle å forholde seg til.  

Våre advokater har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste. Ta kontakt med oss i dag, om du har spørsmål i din erstatningssak. Første samtale er gratis. 

Kontakt oss