Erstatning etter skiulykke kan gi betydelige beløp. Hør med erfarne advokater hvordan du bør gå frem.Erstatning etter skiulykke kan gi betydelige beløp. Hør med erfarne advokater hvordan du bør gå frem.

Lurer du på om du har en sak?

Erstatning etter skiulykke

Er du utsatt for en skiulykke i påsken, kan du ha krav på erstatning for den skaden du får. Skadene kan være alvorlige og gi store økonomiske konsekvenser. Da er det viktig at erstatningsoppgjøret blir riktig, og du bør kontakte erfarne advokater tidlig i prosessen.

Hvis du skades i en skiulykke, kan ulykken være dekket av privat reise- eller ulykkesforsikring som du har inngått. Hvis du har slike forsikringer, bør du passe på å melde skaden så raskt som mulig slik at saken din blir tatt under behandling.

Selv om du ikke har egen ulykkes- eller reiseforsikring, kan du likevel ha krav på erstatning for en skiulykke. Dette kan for eksempel være hvis du blir skadet fordi noen kjører på deg, eller fordi alpinanlegget ikke har sikret anlegget godt nok eller at anlegget er merket feil. Da skal du i tilfelle rette krav om erstatning mot den som er skyld i ulykken. Det finnes flere eksempler i rettspraksis på at manglende sikringstiltak i alpinanlegg gir den som blir skadet krav på erstatning.

Det er du som er skadet som må bevise både at at ulykken har forårsaket personskade og et økonomisk tap for deg. Vi har tidligere skrevet om viktige tips for å sikre slike bevis, og disse tipsene kan du lese mer om her:

4 tips for å få riktig erstatning

Våre advokater har lang erfaring i erstatningssaker, og vi anbefaler deg å kontakte oss uforpliktende i din sak for å finne ut mer om hvilke muligheter du har. Du kan også lese om noen av våre resultater.

Kontakt oss idag og la oss hjelpe deg få erstatningen du har krav på.

Kontakt oss