Lurer du på om du har en sak?

Anbefaler bilfri sone rundt barneskolen

Selv om foreldre kjører barna til skoledøra i beste mening, skaper det paradoksalt nok ofte farlige situasjoner på skoleveien. I verste fall kan alvorlige trafikkulykker oppstå.

Trygg Trafikk advarer mot å kjøre barna helt frem til skoledøra ved årets skolestart. Derfor rådes foreldre å ikke kjøre helt til skoleporten og heller bidra til en tilnærmet bilfri sone rundt skolen.

Biltrafikk er et problem rundt mange skoler og skaper ofte kaos, farlige situasjoner og i verste fall trafikkulykke.

– Skoleveien er krevende for mange barn. For førsteklassingene er skoleveien ofte det første virkelige møtet med trafikken. De minste barna er impulsive, lekende og lar seg lett distrahere. Foreldre og sjåfører må derfor være ekstra observante, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord.

I Oslo, Asker og Bærum gjennomfører politiet kontroller i forbindelse med skolestart de to nærmeste ukene.

«Hjertesoner» rundt skolen anbefales av Trygg Trafikk: Barn slippes av på markerte stopp- og hentesteder utenfor skoleområdet. Her bør fartsgrensen være lav.

Tenk også over om det er nødvendig å kjøre barna til skolen. Hvis du bor i nærheten, vurder å gå eller sykle sammen med de små.

7 tips til en tryggere skolevei

  1. Velg den tryggeste skoleveien. Det er ikke sikkert den korteste veien er den tryggeste.
  2. Øv på å gå til skolen. Gå skoleveien sammen med barna og snakk om utfordringer som kan dukke opp. Da blir barna tryggere på veien og er bedre forberedt.
  3. Ha faste rutiner, vær tydelig og konsekvent. Repeter igjen og igjen, og snakk om hva som er viktig å huske på. Stopp for eksempel alltid på fortauskanten, selv om dere har grønt lys.
  4. Lær barna å bruke blikket. Å se seg for må læres. Lær barna hva de skal se etter og hvordan de skal bruke blikket.
  5. Gi barnet gradvis mer ansvar. Gå sammen med barnet til du ser barnet gjør de tingene dere har øvd på. Deretter kan du begynne å gå noen meter bak.
  6. Lag en gågruppe. Snakk med andre foreldre og etabler gågrupper der dere skifter på å følge en gruppe med barn til skolen.
  7. Lag Hjertesone. Hjertesone sørger for trygg sone rundt skolen. Ta kontakt med ditt FAU eller rektor for å finne ut av hvordan skolen kan bli en Hjertesone-skole. Les også mer her: hjertesone.no

Med ønske om en god skolestart, oppfordrer vi alle bilister til å være ekstra oppmerksomme i tiden som kommer!

Kontakt oss