Lurer du på om du har en sak?

Akuttbehandling gir mange PTSD

En studie avdekker at mange pasienter får PTSD etter intensiv og akutt behandling etter alvorlige ulykker. Nå spørres det etter hvordan pasientene skal ivaretas.

Ullevål sykehus rapporterer i en pågående forskningsstudie om at Ullevål Universitetssykehus og Rikshospitalet i samarbeid har avdekket symptomer på posttraumatisk stress (PTS) hos hele 25 % av pasientene etter intensivbehandling.

En stor del av disse fikk alvorlige symptomer på PTSD.

Til tross for kunnskap om at opplevelsene i forbindelse med intensivbehandling kan medføre utvikling av kronisk PTSD, finnes det ifølge artikkelen fortsatt ingen strukturert oppfølging som hjelper de som rammes.

Forskerne håper mer kunnskap kan bidra til at helsepersonell oppdager symptomene tidlig i forløpet og kan gi nødvendig oppfølging/helsehjelp slik at pasienter med symptomer på PTS ikke utvikler dette videre til kronisk PTSD.

Advokat Kristin Hestnes viser til at mange av våre klienter har PTSD etter skader og ulykker. Det er sannsynlig at noen av disse tilfellene av PTSD skyldes naturlige stress-reaksjoner på den livsnødvendig intensivbehandlingen etter ulykker o.l., men som ikke er blitt fulgt opp for å unngå at plagene utviklet seg til kronisk PTSD.

Det er derfor positivt at det forskes på hvordan man kan unngå at det som ofte er helt påkrevet og livsnødvendig intensivbehandlingen unødig medfører varige psykiske skader.

Hva skjer i en pasientskadesak? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot både Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss