Trafikkulykke:
Ta bilder av ulykkesstedet

27.10.2015: Viktig med bilder av ulykkesstedet

Men bilder alene kan ødelegge erstatningssaken din

Forsikringsselskapet If gikk denne uken ut i VG og klaget over at de skadelidte som blir utsatt for trafikkulykker tar feil bilder når de skal dokumentere hva som har skjedd. Skadesjefen i If kunne fortelle at selskapet i nesten hver tredje skadesak de behandler, også uoppfordret mottar mobil-bilder av hendelsen. Han ber folk være mer opptatt av å ta oversiktsbilder av situasjonen og ikke like mye nærbilder av skaden på egen bil.

Vi er enige i at det er viktig å dokumentere selve ulykkeshendelsen også ved bilder av ulykkesstedet, og at det er viktigere å få frem at bilen ligger på hodet i grøfta framfor akkurat hvordan bulken i støtfangeren ser ut. Et overdrevent fokus på selve bilskadene kan imidlertid ved enkelte personskader virke mot sin hensikt og ødeleggende for erstatningssaken. Dette gjelder særlig i nakkeslengskader, og ved personskadesaker hvor bilene ikke er blitt til vrak i kollisjonen.

I personskadesaker vises det nemlig ofte til at en ulykke må ha hatt tilstrekkelig med krefter til å kunne forårsake en varig skade for at forsikringsselskapet skal kunne holdes erstatningsrettslig ansvarlig. Hvis du da dokumenterer at bilen du satt i, ikke har fått store skader, kan du ha ødelagt din egen erstatningssak selv om ulykken har påført deg en varig personskade. Selskapet vil da nemlig hevde at ulykken ikke har vært alvorlig nok til å gi deg varige plager.

Fra et medisinsk perspektiv, er det ikke tvilsomt at det er flere faktorer som spiller inn for at noen skal få en skade enn bare hvilke krefter og hastighetsendringer kjøretøyet utsettes for. For personen som sitter inne i kjøretøyet er det ofte avgjørende om vedkommende ”ser” ulykken komme, eller om skadelidte er uforberedt på sammentstøtet. Andre forhold som kan spille inn for personen inne i bilen er for eksempel nakkens og hodets stilling i kollisjonsøyeblikket, sikkerhetsselens innstilling, fjæring i seteputer og avstanden til nakkestøtten.

Det er imidlertid mange eksempler på at forsikringsselskapet avslår krav på erstatning med henvisning til at bilene ikke er særlig skadet. Ofte vil de også involvere egne selskaper som beregner kollisjonskreftene ut fra selskapets opplysninger om bilenes skader og posisjoner ved ulykkesstedet. Som regel får du som skadelidt ikke vite om disse beregningene før de har blitt foretatt, og da uten din involvering.

Et forsikringsselskap vil uten unntak argumentere hardt for at ulykken ikke har kunnet forårsaket skade hvis bilene har beskjedne skader. Hvis du i tillegg har gitt selskapet ekstra ammunisjon ved å ta bilder som viser beskjedne skader, kan du ha en lang vei å gå før du får erstatning for dine plager. Minst like viktig som bilder av bilen kollisjonens resultat, vil det derfor være å få bekreftelser fra eventuelle passasjerer og andre vitner til ulykken på hva som skjedde og hvordan kollisjonen ble opplevd. Få tak i disse bekreftelsene skriftlig, og før selskapet rekker å protestere på skadeevnen.

Sørg også for at du kommer deg til lege allerede samme dag, og særlig hvis du merker smerter eller ubehag i nakken. Sørg deretter for all del å gå ofte til lege med dine smerter det første halvannet til to år etter ulykken. Først da vil mange selskaper akseptere dine skader som forårsaket av ulykke.

– enkelte selskaper selv ikke da…

Les VGs artikkel her

Kontakt oss