Trafikkulykker drepte 16

11.08.2015: 16 omkomne i trafikkulykker

Nedgang i antall drepte etter trafikkulykker

(Tryg Trafikk:) Trafikkskade statistikk viser at 16 personer omkom på norske veier i juli 2015. I alt er det 65 mennesker som har har mistet livet i trafikken fra januar til og med juli. I samme periode i fjor omkom 93 personer, slik at det er en nedgang i mengden av de alvorligste trafikkskadene.

Av de omkomne var ti menn og seks kvinner. Fem av disse var bilførere, fire var bilpassasjerer, fire var mc-førere, en var syklist, en var ATV-fører og en var fotgjenger. gjennomsnitt de foregående fem år har 18 personer omkommet i veitrafikkulykker i juli måned, slik at årets tall er bedre enn hva man tidligere har måttet påregne.

Les Tryg Trafikks pressemelding her

Får du en trafikkskade, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet som trafikkskaden medfører for deg. Du skal i utgangspunktet stilles som om ulykken ikke hadde skjedd, og dermed er det ditt fulle økonomiske tap som er gjenstand for erstatning.

Hvis du skal kreve erstatning etter en trafikkulykke bør du vite at utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss