Advokatfullmektig Oda Fjon representerer brødrene som krever erstatning for tapt barndom fra Værøy kommune.Advokatfullmektig Oda Fjon representerer brødrene som krever erstatning for tapt barndom fra Værøy kommune.

Søker erstatning
for tapt barndom

Erstatning for tapt barndom

Tre brødre krever erstatning fra Værøy kommune for tapt barndom. De beskriver en barndom preget av sult, grov vold, psykisk terror, omsorgssvikt, seksuelt misbruk og fyll. Advokatfullmektig Oda Fjon i Advokatfirmaet Robertsen representerer brødrene.

(Dagbladet:) Salten tingrett skal avgjøre om brødrene har krav på erstatning fra Værøy kommune. De har fortalt om en barndom i frykt. Om en nå avdød mor som var psykisk syk og daglig mishandlet barna sine, og en far som var periodedranker. Søsknene mener kommunen visste om forholdene i hjemmet, uten å gripe inn. 

Brødrene har nå saksøkt Værøy kommune med krav om erstatning for tapt barndom. Kravet er begrunnet med manglende undersøkelser og tiltak fra kommunen.

I stevningen er det vist til at barnevernet i flere år hadde mistanke om at hjemmeforholdene ikke var bra, uten at dette ble undersøkt nærmere. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har funnet grunn til å kritisere barnevernet for at de ikke foretok seg noe med den kunnskapen de hadde. 

Kommunen har overfor brødrene påberopt seg at saken er foreldet, og avviser derfor erstatningsansvar i saken. Advokatfullmektig Fjon kritiserer kommunen for ikke å ville påta seg noe ansvar.

"Vi mener det er urimelig at Værøy kommune fraskriver seg ansvar i en så alvorlig sak."

Advokatfullmektig Oda Fjon

Les Dagbladets artikkel om brødrene her.


Advokatfirmaet Robertsen har siden 1987 jobbet spesialisert med personskade-, erstatnings- og forsikringsrett. Våre advokater har lang erfaring med disse fagområdene, og oppnår jevnlig gode resultater for våre klienter. Hvis du lurer på om du har en sak, kan du kontakte en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss