Lurer du på om du har en sak?

Erstatning etter traktorulykke

Skal du kreve erstatning etter traktorulykke, må du passe på at skaden meldes forsikringsselskapet så raskt som mulig, og på at du får riktig medisinsk og juridisk veiledning underveis. Våre advokater har lang erfaring med erstatningssaker, og du kan kontakte oss med dine spørsmål helt uforpliktende.

Erstatning etter traktorulykke kan være betydelig. Ettersom traktoren er et svært stort og tungt kjøretøy, kan det raskt bli svært alvorlige trafikkskader når det skjer en traktorulykke. Med betydelige personskader kan det også bli betydelige erstatningsbeløp. Skal du kreve erstatning etter trafikkulykke må du passe på at du bruker advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

En traktorulykke kan skjed ved at traktoren kolliderer eller kjører på noen, men også ved at den velter over noen. Uansett hvordan ulykken skjer, så vil den som blir skadet være dekket av traktorens forsikring. Vedkommende kan dermed kreve erstatning etter traktorulykken for de økonomiske konsekvensene som traktorulykken gir.

Hva kan jeg få i erstatning etter traktorulykke?

Traktorulykke vil som regel gi mye av de samme trafikkskadene som man kan få ved vanlige trafikkulykker, men særlig utsatt kan man være for klemskader dersom man eksempelvis kommer i klem under traktoren i en velteulykke. Som regel vil den som blir skadet i en traktorulykke ha mer enn nok med å konsentrere seg om å bli frisk igjen etter ulykken, og det kan være vanskelig å måtte forholde seg til et forsikringsselskap for å få dekket det økonomiske tapet underveis. Forsikringsselskapet kan også være vanskeli gå forholde seg til innimellom, og særlig hvis man ikke tidligere har vært innblandet i noen erstatningssak. Da kan det lønne seg å kontakte advokat og få hjelp i prosessen mot erstatning etter traktorulykken.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss