Har du krav på erstatning etter traktorulykke?

Traktorulykke

Traktorulykker dekkes gjennom traktorens forsikring, men kan innebære vanskelige prosesser. Særlig kan det være vanskelig å stå alene mot forsikringsselskapet. Her kan du lese litt om hva som skjer etter en trafikkulykke, og du kan kontakte våre erfarne advokater helt uforpliktende hvis du har spørsmål.

Traktorulykker skjer i landbruket. På grunn av sin størrelse og tyngde kan det raskt bli svært alvorlige trafikkskader når det skjer en traktorulykke, og den som blir skadet kan få betydelige personskader. Med betydelige skader kan det også bli betydelige erstatningsbeløp. Hvis du tenker på å kreve erstatning etter traktorulykke bør du kontakte advokat som jobber mye med personskade- og erstatningsrett.

Når det skjer en traktorulykke, vil det som regel være i forbindelse med utøvelsen av arbeid. Hvis du blir skadet i en traktorulykke mens du er i arbeid, kan du dermed velge om du ønsker å kreve erstatning etter reglene fortrafikkskade eller for yrkesskade. Du kan velge den samlede ordningen som gir deg mest i erstatning etter traktorulykken.

Skader som kan oppstå ved traktorulykker er mye de samme som ved vanlige trafikkulykker, men særlig utsatt kan man være for klemskader dersom man eksempelvis kommer i klem under traktoren i en velteulykke.

Som regel vil den som blir skadet i en traktorulykke ha mer enn nok med å konsentrere seg om det helsemessige etter ulykken, og det kan være vanskelig å måtte forholde seg til et forsikringsselskap for å få dekket det økonomiske tapet underveis. Da kan det lønne seg å kontakte advokat og få hjelp i prosessen mot erstatning etter traktorulykken.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss