Lurer du på om du har en sak?

Trafikkskade som yrkesskade

Når en trafikkskade også er en yrkesskade, bør du ha en spesialisert advokat.

En trafikkskade kan i noen tilfeller også være en yrkesskade. At en trafikkskade også er en yrkesskade kan eksempelvis tenkes der arbeidstaker blir trafikkskadet mens han eller hun utfører et ærend for jobben, eller for yrkessjåfører som havner i bilulykker. Skal du kreve erstatning for en personskade, kan det få betydning for erstatningens størrelse om personskaden er en trafikkskade eller en yrkesskade, og det lønner seg derfor å engasjere advokat til å hjelpe deg i prosessen.

Du vil normalt ikke få godkjent skaden som en yrkesskade hvis du blir skadet i trafikken på vei til eller fra jobb. Dette har sammenheng med at yrkesskade betinger at arbeidsulykken skjer mens du er i jobb, på arbeidsstedet og i arbeidstiden.

Betydningen av å ha en trafikkskade som også er en yrkesskade er først og fremst at du kan velge om du vil kreve erstatning fra forsikringsselskapet som har trafikkskadedekningen eller fra det forsikringsselskapet som har yrkesskadedekningen. Dette innebærer at du kan velge den erstatningsordningen som gir deg den beste samlede forsikringsdekningen.

Hvis du har fått en trafikkskade som også er yrkesskade, må du derfor passe på at du melder personskaden til begge forsikringsordninger. Som regel vil du ikke vite hvilken ordning som gir deg best dekning før det har gått litt tid, og du vil risikere å tape kravet ditt overfor det selskapet som ikke har fått melding. For å sikre deg i denne prosessen, og for å sikre riktig erstatning for deg, bør du bruke en advokat som har erfaring innenfor personskade- og erstatningsrett.

Utgiftene til advokat i både trafikkskade- og yrkesskadesaker dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med både trafikkskadesaker og yrkesskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss