Sykkelulykke kan gi krav på erstatning. En dyktig advokat kan være forskjellen på et godt og et dårlig oppgjør.Sykkelulykke kan gi krav på erstatning. En dyktig advokat kan være forskjellen på et godt og et dårlig oppgjør.

Sykkelulykke kan gi krav på erstatning

Sykkelulykke

Sykkelulykke kan være dramatisk, særlig om det er i kollisjon med bil. Det kan likevel være vanskelig å få erstatningen du har krav på, særlig hvis forsikringsselskapet setter seg på bakbeina og prøver å redusere erstatningen din. Våre advokater har lang erfaring med erstatningssaker. Vi hjelper deg få erstatningen du har krav på.

Sykkelulykke kan gi krav på erstatning. Hvis du blir utsatt for en sykkelulykke og får en trafikkskade, kan du fremme et krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til den bilen som var årsak til trafikkulykken. Vurderer du å kreve erstatning etter sykkelulykke, bør du engasjere advokat som har erfaring med erstatnings- og personskaderett.

Der en syklist havner i en sykkelulykke med en bil eller annet motorisert kjøretøy i trafikken, så kan syklisten kreve erstatning etter de vanlige erstatningsreglene i bilansvarsloven. Det kreves etter bilansvarsloven bare at en bil har gjort skade for at erstatningsansvar etableres - også ved sykkelulykker.

Hvis syklisten har vært delaktig i at trafikkulykken skjedde, kan det tenkes at erstatningen blir redusert som en følge av dette. Hvis du har vært ute for en sykkelulykke og forsikringsselskapet ønsker å redusere erstatningen, bør du kontakte advokat for å få vurdert om det er riktig at erstatningen din skal bli redusert.

Hvordan får jeg erstatning etter sykkelulykke?

Hvis sykkelulykken skjer ved sammenstøt av to syklister må du finne ut av om det er forsikringsordninger som dekker ulykken. Du kan f.eks. ha en ulykkesforsikring eller en reiseforsikring som dekker ulykken. Er du på vei til eller fra jobb og har en utvidet yrkesskadeforsikring, så kan du få dekket ulykken gjennom yrkesskadeforsikringen. Også her vil en advokat kunne hjelpe deg med å få oversikt over hvilke alternativer du har.

Utgiftene til advokat ved trafikk- eller yrkesskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss