Erstatning etter påkjørsel bakfra

Erstatning etter påkjørsel bakfra

Det kan være veldig vanskelig å få erstatning etter påkjørsel bakfra, fordi skadebildet ofte er diffust. Det kan være avgjørende å bruke riktig advokat tidlig i prosessen.

Erstatning etter påkjørsel bakfra er komplisert fordi en påkjørsel bakfra ofte resulterer i en whiplash/nakkesleng. Disse personskadene er vanskelige å påvise, fordi de ikke vil synes på røntgen eller CT slik som eksempelvis en bruddskade eller prolaps vil. Skal du kreve erstatning etter påkjørsel bakfra, bør du derfor bruke en advokat som har erfaring med trafikkskade- og erstatningssaker.

Ved påkjørsel bakfra vil bilen bak kjøre inn i bilen foran fordi den ikke holdt tilstrekkelig avstand. Selv om bilen foran stanset opp eller bremset hurtig, så vil en påkjørsel bakfra alltid skyldes bilen bak nettopp fordi den ikke har holdt stor nok avstand. Det vil dermed være forsikringsselskapet til bilen som lå bak, som blir ansvarlig for å betale erstatning etter påkjørsel bakfra.

Enkelte påkjørsler bakfra skjer i små hastigheter, og noen ganger vil forsikringsselskapene i disse tilfellene hevde at ulykken ikke har hatt stor nok skadeevne til å gi personskade. Selskapet vil da anføre at det må en viss minstehastighet til før man kan får en varig personskade ved påkjørsel bakfra. Det er imidlertid medisinsk forskning som tyder på at det ikke kan settes opp noen slik minstehasthighet for skadeevne. Det er nemlig en lang rekke andre forhold som også spiller inn ved vurderingen av om en påkjørsel bakfra eller annen ulykke har tilstrekkelig med krefter til å forårsake skade.

Prosessen med å søke erstatning etter påkjørsel bakfra kan dermed være svært komplisert, og derfor er det veldig viktig at du bruker en advokat som kjenner godt til trafikkskaderett og hvilke argumenter man skal bruke mot forsikringsselskapene for at du skal få den erstatningen du har krav på.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss