Skal du kreve erstatning etter mopedulykke, er det viktig å få god bistand.Skal du kreve erstatning etter mopedulykke, er det viktig å få god bistand.

Vil du kreve erstatning
etter mopedulykke?

Erstatning etter mopedulykke

Hvis du skal kreve erstatning etter mopedulykke, bør du kontakte advokat med spisskompetanse på trafikkskade- og erstatningsrett. Forsikringsselskapet vil forsøke å betale deg så lite som mulig i erstatning, og det er viktig at saken håndteres riktig. Kontakt våre advokater helt uforpliktende idag hvis det er noe du lurer på.

Erstatning etter mopedulykkekreves av forsikringsselskapet som det kjøretøyet som forårsaket ulykken var forsikret i. Hvis du blir utsatt for en mopedulykke og får en trafikkskade, har du krav på erstatning som setter deg i samme økonomiske situasjon som om mopedulykken ikke hadde skjedd. Det er vanskelig å beregne en erstatning etter mopedulykke, og du bør derfor bruke en advokat som har erfaring med personskadesaker, og som vet hvordan man skal forholde seg til det ansvarlige forsikringsselskapet.

Hvilken erstatning får man etter en mopedulykke?

Man kan ikke si noe generelt om hvilket beløp man kan kreve i erstatning etter mopedulykke. Dette har sammenheng med at erstatning i trafikkskadesaker som utgangspunkt skal utmåles individuelt og for den enktelte, konkrete skadelidte. At erstatning etter mopedulykke skal beregnes konkret medfører at man må gjennomgå alle dine økonomiske forhold for å kunne beregne din erstatning etter mopedulykke. Derfor bør du bruke en advokat som er godt kjent med hvordan slik erstatning skal beregnes, slik at du får fremsatt et korrekt erstatningskrav.

Selv om en moped alene ikke har høye hastigheter, så kan en mopedulykke medføre relativt store personskader for den som er involvert. En moped har nemlig ikke gir samme beskyttelse som en bil, og at det dermed skal mindre til før man får en alvorlig skade. I tillegg har også mopedisten ofte langt mindre erfaring i trafikken enn hva en bilist ofte har. Jo større personskadene blir, jo større kan også erstatningen bli, og dermed øker også nødvendigheten av en erfaren advokat.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en trafikkskadesak? Les vår guide her?

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss