Skal du kreve
erstatning etter ATV-ulykke?

Erstatning etter ATV-ulykke

Hva kan du kreve i erstatning etter ATV-ulykke?

Erstatning etter ATV-ulykke kan være betydelige beløp. Dette har sammenheng med at en ATV er et kjøretøy som gir liten beskyttelse for sjåføren i en ulykkesituasjon. Den begrensede beskyttelsen, sammen med relativt høy fart og mindre erfarne sjåfører, kan gi store personskader og dermed også stort erstatningskrav ved en ATV-ulykke. Hvis du skal kreve erstatning etter en ATV-ulykke, bør du bruke advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

En ATV skal være forsikret slik at det foreligger forsikringsdekning ved ATV-ulykke. I tillegg vil du kunne ha private forsikringer som kan dekke ulykken, og gi deg mer i erstatning. Du må imidlertid passe på at du får meldt ulykken til alle de aktuelle forsikringsselskapene før fridten for dette går ut. En advokat som har erfaring med personskade vil vite hvordan du skal forholde deg til forsikringsselskapene, og dermed legge grunnlaget for at du skal få riktig erstatning etter ATV-ulykken.

Eksempler på skader etter en ATV-ulykke kan være bruddskader og hodeskader. Hvis du skal kreve erstatning etter ATV-ulykke så vil dette normalt medføre at du undersøkes av en spesialist som undersøker deg og skriver en spesialisterklæring om hvilke skader du har fått etter ATV-ulykken. Her må du passe på at du ikke blir henvist til spesialist som er nært tilknyttet forsikringsbransjen.

Utgiftene til advokat dekkes som regel av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden, og du kan lett få avklart fra forsikringsselskapet om dette også gjelder i din sak om erstatning etter ATV-ulykke.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med ulykkesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss