ATV-ulykke kan gi krav
på erstatning

ATV-ulykke og erstatning

ATV-ulykke kan gi betydelige erstatningskrav. Du bør derfor bruke advokat som har erfaring med å kreve erstatning etter personskade.

ATV-ulykke kan gi erstatningskrav. ATV har blitt stadig mer populært i flere aldersgrupper, og omfanget av ATV-ulykker har dermed også økt. En ATV er et relativt lite å kjøretøy som gir liten beskyttelse for sjåføren hvis det skjer en ATV-ulykke. Den begrensede beskyttelsen, sammen med relativt høy fart, kan gi store personskader og dermed også stort erstatningskrav ved en ATV-ulykke. Hvis du vurderer å søke erstatning etter en ATV-ulykke, bør du kontakte advokat som har erfaring med personskade- og erstatningsrett.

Typiske skader etter en ATV-ulykke kan være bruddskader og hodeskader. Hvis du skal kreve erstatning etter en ATV-ulykke som har gitt deg slike, eller andre, fysiske skader, så vil dette normalt medføre at du undersøkes av en spesialist som undersøker deg og skriver en spesialisterklæring om hvilke skader du har fått etter ATV-ulykken.

En ATV skal ha forsikring som får anvendelse ved en ATV-ulykke. I tillegg vil du kunne ha private forsikringer som kan dekke ulykken, og gi deg mer i erstatning. En advokat som jobber mye med personskade vil vite hvordan du skal forholde deg til forsikringsselskapene, og dermed legge grunnlaget for at du skal få riktig erstatning etter ATV-ulykken.

Utgiftene til advokat dekkes som regel av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden, og du kan lett få avklart fra forsikringsselskapet om dette også gjelder i din sak om erstatning etter ATV-ulykke.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med ulykkesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss