Lurer du på om du har en sak?

Trafikkskade statistikk

Trafikkskader rammer svært mange personer hvert eneste år. Statistikken viser at det er over 6000 personer som rammes av trafikkskader hvert år. Heldigvis er de aller fleste skadene ikke alvorlige. For dem som får en alvorlig trafikkskade, kan det være helt avgjørende å få riktig hjelp og råd.

Trafikkskade statistikk samles inn og publisereres i hovedsak av Statistisk sentralbyrå, og brukes av eksempelvis Tryg Trafikk i deres arbeid for å bedre trafikksikkerhet og unngå trafikkskader. Statistikken viser at det samlet i året er omtrent 6000 trafikkskader i året, i form av trafikkulykker. Statistikken brukes til å belyse ulike temaer innenfor trafikkskade- og trafikksikkerhet.

For den som får en trafikkskade, vil statistiske beregninger og analyser spille mindre rolle. En ting er i forhold til det helsemessige for den enkelte, men det gjelder også i forhold til en trafikkskadeerstatnings størrelse. Erstatning etter trafikkskade skal beregnes individuelt, og det spiller dermed ingen rolle om statistikken innenfor trafikkskadeerstatning trekker i retning av noen bestemte gjennomsnittsbetraktninger el.a. Det er den enkelte skadelidtes økonomiske situasjon som behandles når man vurderer hva vedkommende har krav på i erstatning.

Ved alvorlige trafikkskader vil forsikringsselskapene som regel prøve å begrense sitt erstatningsansvar. En alvorlig trafikkskade som har medført at den skadelidte f.eks. ikke lenger kan jobbe som før, vil kunne gi store erstatningsutbetalinger. Det innebærer at selskapene som regel vil prøve å utbetale minst mulig til deg som har fått en personskade etter trafikkulykke. Hvis du har fått en alvorlig trafikkskade, bør du derfor oppsøke en advokat med erfaring innenfor trafikkskadesaker og få juridisk bistand.

Utgiftene til advokat ved trafikkskade dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden.

Hva skjer i en sak om erstatning etter trafikkskade? Les vår guide her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss