Ulykkesforsikring ga mer enn 1,1 millioner i erstatning. Kontakt advokat hos oss idag.Ulykkesforsikring ga mer enn 1,1 millioner i erstatning. Kontakt advokat hos oss idag.

Fikk over 11 millioner
i erstatning etter ulykke

Ulykkesforsikring ga over 1,1 millioner i erstatning

Advokatbistand kan lønne seg også ved rene ulykkesforsikringer, selv om advokatbistand da må betales av skadelidte selv. I en sak hadde selskapet brukt feil grunnlag ved beregningen, noe som ga store utslag for erstatningen.

Vi får innimellom henvendelser vedrørende ulykkesforsikringer, og der den som er skadet lurer på om det lønner seg å være bistått av advokat. I noen saker kan det være en ren utgift for klient fordi advokatbistand ikke er en erstatningspost under ulykkesforsikringer – i motsetning til i ansvarsforsikringssaker.

Likevel er vår erfaring at det ofte lønner seg. Vi har eksempler der forsikringsselskapene tilbyr utbetaling etter for lav VMI, at forsikringsselskapene bruker feil grunnlag for å beregne erstatning for inntektstap eller ikke vil dekke nødvendige utgifter. I slike saker kan vår bistand innebære flere hundre tusen ekstra i utbetaling. Dette kan vi ikke si sikkert før vi har behandlet ferdig sakene. Erfaringsmessig vil de fleste i ettertid si seg fornøyd med den hjelpen og kunnskapen vi kan tilføre saken.

Som eksempel kan vi nevne at vi høsten 2017 ble kontaktet av en mann som i 2007 ble skadet i en ulykke. Han hadde lenge tenkt på at han kanskje kunne ha krav på utbetaling under sine forsikringer, men var usikker på hva han kunne kreve og om det var for sent å fremme krav. Han var også svært bekymret for at det ville koste han mye å engasjere advokat på saken fordi alle «vet» at advokat er dyrt. Vi tok umiddelbart tak i saken og undersøkte hvilke forsikringer han kunne fremsette krav under. En dag kunne vi ringe ham og fortelle at nok en utbetaling er på vei fra et av selskapene.

Til sammen vil han få utbetalt kr. 1.164.438,- etter at advokatbistand er trukket fra. Mannen uttrykte stor takknemlighet for vår hjelp og er i dag glad for at han valgte å gi oss oppdraget å utrede og innkreve forsikringsutbetalingene han hadde krav på.

For oss i Advokatfirmaet Robertsen er det alltid en glede å kunne ta slike samtaler med våre klienter, og spesielt gjelder det når klienten ikke var sikker på om han ville få noen utbetaling. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med oss idag og høre hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss