personskadesiden

Truffet av syklist - nektet ansvar, må punge ut

Selskapet ville ikke ta ansvar, men ble pålagt erstatningsansvar av tingretten.

Mann ble truffet av en syklist, og fikk personskade. Da syklisten ble frikjent i straffesaken, avviste forsikringsselskapet ansvar for mannens økonomiske tap. Advokat Hestnes stevnet da forsikringsselskapet for Oslo tingrett og fikk medhold i at selskapet har ansvar for å erstatte mannens fulle økonomiske tap. Dette omfattet inntektstap, hans utgifter og menerstatning for den varige skade han ble påført som følge av påkjørselen.

Kontakt oss