Advokat Anne Grethe Kjelland hjalp gutten få en betydelig erstatning, etter sykkelvelten.Advokat Anne Grethe Kjelland hjalp gutten få en betydelig erstatning, etter sykkelvelten.

Lurer du på om du har en sak?

Gutt (9) fikk erstatning etter sykkelvelt

En ni år gammel gutt veltet på sykkel, og ble alvorlig skadet. Foreldrene hadde ikke oversikt over sine forsikringsordninger, og fikk hjelp av advokat Anne Grethe Kjelland.

Det var ingen bil involvert i ulykken da gutten veltet på sykkelen, og det var derfor ikke mulig å kreve noen erstatning etter bilansvar. Foreldrene hadde tegnet en barneulykkesforsikring som ville gi kr 250 000. 

For at gutten skulle rehabiliteres best mulig var det viktig at mor var hjemmeværende noen år og at han fortsatte å bo i vante omgivelser. Familien bodde i et nyinnkjøpt hus, og for å klare å de faste utgiftene var både mor og far i arbeid. Utbetaling etter barneforsikringen ville ikke være tilstrekkelige midler til at mor kunne være hjemme og til at familien kunne bli boende i huset. Situasjonen var fortvilet, men familien oppsøkte heldigvis advokat Kjelland. 

Hun undersøkte om det fantes familieulykkesforsikringer som kunne komme til anvendelse. Til alt hell var både mor og far forsikret for familieulykker gjennom foreldrenes arbeidsgivere og fagforeninger. De sammenlagte utbetalingene kom opp i kr 3 250 000. 

Samtidig hjalp vi mor å søke velferdspermisjon hos arbeidsgiver og omsorgslønn, grunn- og hjelpestønad i NAV. I tillegg fikk vi ordnet med støttekontakt og assistent for gutten gjennom kommunen. 

Det lønner seg å bruke spesialiserte advokater. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter

Kontakt oss