Har du spørsmål om din erstatningssak?

Fikk 4,5 millioner i erstatning

Togulykke ga kvinne 4,5 millioner i erstatning for personskade etter 11 års kamp mot Tryg. Det var nesten tre ganger mer enn selskapet mente hun skulle ha.

(NRK:) Tryg Forsikring ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til å betale kvinnen til sammen 4,5 millioner kroner i erstatning etter Åsta-ulykken. Åsta-ulykken skjedde 4. januar 2000. 19 mennesker omkom i togbrannen.

Etter ulykken fikk fysiske skader som nakke- og hodesmerter og om psykiske plager som posttraumatisk lidelse, depresjon og angst. Forsikringsselskapet tilbød 1,6 millioner, og mente dette var tilstrekkelig. Kvinnen engasjerte advokat Jan Inge Thesen, som førte saken gjennom tingretten til Eidsivating lagmannsrett som ga henne en langt høyere erstatning enn Tryg ønsket å gi.

Les mer her

Skal du fremme et krav om erstatning mot et forsikringsselskap? Ikke aksepter det første tilbudet du får, men la spesialiserte advokater vurdere om du kan ha krav på mer. Våre advokater har lang erfaring med personskade- og erstatningsrett. Kontakt oss idag, og hør hvordan vi kan bistå deg så du får erstatningen du har krav på.

Kontakt oss