Lurer du på om du har en sak?

Erstatningsbeløpet økte med 1.195.000,-

Vi forhandlet opp erstatningen for den skadelidte.

Mann, 49 år, ble skadet i ryggen etter en arbeidsulykke hvor han falt ned fra taket på en lastebil. Fallskaden ble meldt til det ansvarlige selskapet, og skadelidte var representert av advokat som ikke hadde personskaderett som spesialfelt. Mannen hadde nedsatt arbeidsevne, men klarte å opprettholde en deltidsstilling.

Da adv. Thorsteinn J. Skansbo overtok saken, lå det på bordet et tilbud om endelig sluttutbetaling fra selskapet på kr 500.000,-. Da saken var ferdigforhandlet med selskapet, aksepterte selskapet å betale kr 1.195.000,- i tillegg til det som tidligere var utbetalt.

Kontakt oss