personskadesiden

Erstatningen økte med over 400% for kneskadet kvinne etter trafikkulykke

Kvinne fikk erstatning etter trafikkulykke

En kvinne (27) ble skadet i en trafikkulykke, og fikk kneskade som medførte at hun ikke lenger kunne jobbe i helsevesenet. Da advokat Skansbo overtok saken, hadde selskapet fremsatt tilbud om kr 580.000,- som tidligere advokat anbefalte henne å akseptere. Kvinnen hadde vært delvis hjemmeværende i forbindelse med at hun hadde små barn, og forsikringsselskapet mente hun burde fungere i annen jobb. Skansbo gjenopptok forhandlingene med selskapet, og med særlig vekt på at NAV hadde uføretrygdet kvinnen, ble partene til slutt enige om en sluttutbetaling på ytterligere kr 2.250.000,- i tillegg til det kvinnen tidligere hadde mottatt.

Kontakt oss