Lurer du på om du har en sak?

Doblet erstatningsbeløpet etter feilbehandling

Helseklage tapte i alle rettslige instanser.

Kvinne, 43, fikk konstante smerter i armen etter feilbehandling på sykehus. Hun var ikke lenger i stand til å jobbe, og ble 100% uføretrygdet. Norsk Pasientskadeerstatning tilbød henne kr 420.000,- i erstatning.

Adv. Thorsteinn J. Skansbo forhandlet med Norsk Pasientskadeerstatning, klaget til Pasientskadenemnda (nå Helseklage) og vant frem med saken i både tingretten og lagmannsretten, etter at Pasientskadenemnda anket tingrettens dom. Dette resulterte i at kvinnen mottok en samlet erstatning på kr 831.000,-.


Kontakt oss