Personskadeforbundet er en forening som jobber til det beste for folk som har blitt skadet etter ulykker.Personskadeforbundet er en forening som jobber til det beste for folk som har blitt skadet etter ulykker.

Skal du kreve erstatning etter personskade?

Personskadeforbundet: Hvem er de?

Personskadeforbundet (tidligere LTN) er en interesseorganisasjon for alle skadelidte, uavhengig av om de har fått en trafikkskade, yrkesskade eller andre typer skader. Organisasjonen har i snart 40 år jobbet for de skadelidtes interesser, men har ikke egne advokater.

Hva er Personskadeforbundet LTN?

Personskadeforbundet het tidligere Landsforeningen for Trafikkskadde, og ble opprettet som en støtteorganisasjon for personer og familier som hadde fått personskade etter trafikkulykke. Etter hvert som forbundet vokste, så ble det naturlig å innlemme også andre typer skader - ikke bare trafikkskader. Foreningen endret da også navn til Personskadeforbundet LTN.

Personskadeforbundet jobber konkret for det enkelte medlemmet, og avholder gjennom sine ulike lokallag medlemsmøter hvor man kan møtes og utveksle erfaringer. I tillegg til dette jobber Personskadeforbundet også rettspolitisk, med konkrete endringsforslag og i forbindelse med høringsuttalelser mv.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med Personskadeforbundet, kan du klikke her.

Har Personskadeforbundet egne advokater?

Forbundet har ikke egne ansatte advokater som jobber for de skadelidte. 

Det lønner seg å bruke advokat som er spesialisert innenfor personskade- og erstatningsrett. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med både trafikkskadesaker og andre typer erstatningssaker - uavhengig av Personskadeforbundet. 

Utgiftene til advokat kan dekkes i trafikk- og yrkesskadesaker av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. 

Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag, hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss