personskadesiden
Personskadeforbundet er en forening som jobber til det beste for folk som har blitt skadet etter ulykker.

Personskadeforbundet
Skal du kreve erstatning etter personskade?

Personskadeforbundet: Hvem er de?

Personskadeforbundet LTN er en interesseorganisasjon for alle skadelidte, uavhengig av hva slags personskade de har. Personskadeforbundet har en egen faggruppe, som er en samling av de fremste advokatene og advokatfirmaene innenfor personskade- og erstatningsrett.

Hva er Personskadeforbundet LTN?

Personskadeforbundet het tidligere Landsforeningen for Trafikkskadde, og ble opprettet som en støtteorganisasjon for personer og familier som hadde fått personskade etter trafikkulykke. Etter hvert som forbundet vokste, så ble det naturlig å innlemme også andre typer skader - ikke bare trafikkskader. Foreningen endret da også navn til Personskadeforbundet LTN.

Personskadeforbundet jobber konkret for det enkelte medlemmet, og avholder gjennom sine ulike lokallag medlemsmøter hvor man kan møtes og utveksle erfaringer. I tillegg til dette jobber Personskadeforbundet også rettspolitisk, med konkrete endringsforslag og i forbindelse med høringsuttalelser mv.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med Personskadeforbundet, kan du klikke her.

Har Personskadeforbundet egne advokater?

Forbundet har ikke egne advokater som jobber for de skadelidte. For advokater som jobber med personskade- og erstatningsrett, så bidrar Personskadeforbundet som et bindeledd mellom advokatene for å bedre kontakten mellom dem som jobber for de skadelidte. Dette gjør at også advokatene kan utveksle erfaringer og synspunkter som gjør dem enda bedre rustet til å hjelpe klientene sine med å få bedre erstatningsoppgjør. 

Våre advokater er tilknyttet Personskadeforbundets faggruppe, som er en samling av advokater fra de fremste advokatfirmaene i landet, og hvor man utveksler erfaringer og strategier til det beste for de skadelidte.

Utgiftene til advokat kan dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med både trafikkskadesaker og andre typer erstatningssaker. 

Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Hør med oss idag, hvordan vi kan hjelpe deg i din sak.

Kontakt oss