personskadesiden

Skal du kreve erstatning etter personskade?

Kontakt våre advokater

Personskadeforbundet

Personskadeforbundet er en interesseorganisasjon for alle skadelidte, uavhengig av hva slags personskade de har. Personskadeforbundet har en egen faggruppe, som er en samling av de fremste advokatene og advokatfirmaene innenfor personskade- og erstatningsrett.

Personskadeforbundet het tidligere Landsforeningen for trafikkskadde, og ble opprettet som en støtteorganisasjon for personer og familier som hadde fått personskade etter trafikkulykke. Etter hvert som forbundet vokste, så ble det naturlig å innlemme også andre typer skader - ikke bare trafikkskader. Foreningen endret da også navn til Personskadeforbundet.

Personskadeforbundet jobber konkret for det enkelte medlemmet, og avholder gjennom sine ulike lokallag medlemsmøter hvor man kan møtes og utveksle erfaringer. I tillegg til dette jobber Personskadeforbundet også rettspolitisk, med konkrete endringsforslag og i forbindelse med høringsuttalelser mv.

For advokater som jobber med personskade- og erstatningsrett, så bidrar Personskadeforbundet som et bindeledd mellom advokatene. Dette gjør at også advokatene kan utveksle erfaringer og synspunkter som gjør dem enda bedre rustet til å hjelpe klientene sine med å få bedre erstatningsoppgjør. Våre advokater er tilknyttet Personskadeforbundets faggruppe, som er en samling av de fremste advokatfirmaene i landet, og hvor man utveksler erfaringer og strategier til det beste for de skadelidte.

Du kan kontakte Personskadeforbundet gjennom å oppsøke deres hjemmesider her.

Utgiftene til advokat dekkes av forsikringsselskapet på lik linje med alle andre utgifter du har på grunn av skaden. Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter.

Kontakt oss
Din beskjed