Forebygging av yrkesskader

20.10.16: Yrkesskader kan forebygges

Arbeidstilsynet vil forebygge arbeidsulykker og yrkesskader med ny faktaside

Over halvparten av arbeidsskadene som resulterer i dødsfall i Norge skjer i forbindelse med vedlikehold, reparasjon, verifikasjon, inspeksjon, klargjøring eller rengjøring i og omkring maskiner. Mange av disse ulykkene skjer fordi maskinene fortsatt inneholder energi.

Arbeidstilsynet har derfor lansert nettsiden "Sikker stans av maskiner - lås og merk" for å forebygge arbeidsulykker og yrkesskader ved vedlikehold av maskiner. Her gis gode tips for hvordan man kan unngå alvorlige arbeidsulykker ved enkle rutiner.

Lenke til Arbeidstilsynets nettside finner du her.

Har du blitt utsatt for en arbeidsulykke, for eksempel etter vedlikehold av maskiner, så vil du ha krav på erstatning for det økonomiske tapet som yrkesskaden gir deg. Det er da viktig å bruke advokater som har erfaring med å kreve erstatning etter yrkesskader.

Vi har spisskompetanse på yrkesskader og erstatning. Hør med oss idag om dine muligheter til å kreve erstatning etter yrkesskade.

Kontakt oss