Det er viktig at man fortsetter med obligatorisk helseattest for å hindre trafikkylukker, mener Trygg Trafikk.Det er viktig at man fortsetter med obligatorisk helseattest for å hindre trafikkylukker, mener Trygg Trafikk.

Lurer du på om du har en sak?

Vil fortsatt ha obligatorisk helseattest

Trygg Trafikk mener det er sentralt at ordningen med helseattest videreføres for eldre sjåfører, slik at unødvendige trafikkulykker kan unngås. Risikoen for trafikkulykker øker med alderen, spesielt etter fylte 80 år.

I et høringsinnspill om forslag om økning av aldersgrensen til 80 år, understreker Trygg Trafikk betydningen av at det ikke er sjåføren selv som alltid skal avgjøre egen skikkethet til å fortsette som sjåfør.

– Selv om det er helsen, og ikke alder i seg selv, som må være avgjørende for førerretten, kan vi ikke underslå det faktum at det finnes en sterk sammenheng mellom alder og helseplager, sykdom og legemiddelbruk. Dette påvirker kjøreevnen og øker ulykkesrisikoen, spesielt etter fylte 80 år. Samfunnet bør derfor beholde kravet til helseattest som et obligatorisk «stopp-punkt» for vurdering av førerretten, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Mer om høringsinnspillet fra Trygg Trafikk kan du lese her.

Via Personskadesiden.no kan du komme i kontakt med advokater som har lang erfaring med trafikkskadesaker. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene til våre klienters beste, og oppnår gjennomgående gode resultater for våre klienter. Kontakt oss idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg.
 

Kontakt oss