Snøras fra tak kan gi erstatningskrav. Er du skadet etter et takras, kan du kontakte våre advokater og be om hjelp.Snøras fra tak kan gi erstatningskrav. Er du skadet etter et takras, kan du kontakte våre advokater og be om hjelp.

Lurer du på om du har en sak?

Takras kan gi erstatningskrav

Manglende fjerning av snø på tak kan gi krav på erstatning hvis du blir truffet av et takras. Skal du fjerne snø fra taket, må du også passe på at du ikke risikerer erstatningsansvar.

Store deler av landet opplever en vinter med enorme snømengder. Dette gir både praktiske og rettslige utfordringer, og særlig for huseiere som ønsker å unngå erstatningsansvar for skader som kan oppstå som følge av den store snømengden.

Hvis det raser snø ned fra hustaket, kan den som blir skadet av takraset ha et erstatningskrav for de skadene som oppstår. Domstolene har gjennom en rekke avgjørelser slått fast at gårdeier har et ansvar for å sørge for at det ikke raser snø fra hustaket. Dette ansvaret kan for eksempel oppstå hvis gårdeier

  • ikke advarer mot at det er fare for takras
  • Ikke fjerner snø fra taket dersom det er en reell fare for snøras

Også den huseier som fjerner snø fra taket kan risikere å få rettet erstatningskrav mot seg hvis man ikke sørger for at arbeidet med snøfjerningen gjøres på en sikker måte, og den som skal gjøre arbeidet blir skadet.

Arbeidstilsynet opplyser på sine hjemmesider at man utgangspunktet skal sette opp stillas når det skal jobbes på tak. Personlig sikring i form av sele kan være nok for arbeid under fire timer. Det sentrale for en huseier er at man må gjøre nok for å forebygge at ulykker skjer. Man må vurdere risikoen ved snørydding fra taket, og ha et bevisst forhold til hvilke farer som kan oppstå, hvor sannsynlig det er at det skjer og hvilke konsekvenser dette kan få.

Hvis du har blitt skadet av et snøras fra tak, eller mens du har fjernet snø fra noen annens tak, kan du ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du opplever som følge av skaden. Vi har lang erfaring med å vurdere og beregne erstatningskrav. Kontakt våre advokater idag og hør hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Kontakt oss