Spesialist som skulle lage spesialisterklæring snoket ulovlig i pasientens journaler.Spesialist som skulle lage spesialisterklæring snoket ulovlig i pasientens journaler.

Lurer du på om du har en sak?

Spesialist snoket ulovlig i journaler

En spesialist som var engasjert av et forsikringsselskap snoket i skadelidtes journaler på sykehuset han jobbet i. Lagmannsretten frifant legen med 4 mot 3 dommere fordi de mente han ikke hadde handlet grovt uaktsomt. Politiet anket frifinnelsen, og Høyesterett har nå sluppet inn anken til behandling.

Det var i en erstatningssak etter en trafikkulykke at spesialisten ble engasjert av If Skadeforsikring for å utarbeide en spesialisterklæring for selskapet mot den skadelidte. Erstatningssaken skulle behandles i lagmannsretten, og selskapet ønsket å innhente oppdaterte journaler til bruk for spesialistens arbeid. Skadelidte mente journalene ikke var relevante, fordi det allerede forelå journaler fra tiden de nærmeste årene rundt ulykken.

Skadelidte innhentet kopi av sin journal fra sykehuset, og fikk sammen med journalutskriften også sykehusets loggutskrift. Innsynsloggen viste at spesialisten, som var ansatt på sykehuset, hadde hatt innsyn i flere dokumenter som han ikke hadde fått fullmakt til. 

Helsetilsynet ga legen en advarsel, og politiet tok ut tiltale for brudd på helsepersonelloven § 21a. Ifølge tiltalen, risikerte legen en bot på kr 36.000,- eller fengsel i 60 dager. 

I lagmannsretten forklarte legen at han anså det som en selvfølge at han skulle få tilgang til alle relevante helseopplysninger om skadelidte. Han undersøkte ikke om det var noen begrensninger i hans adgang før han gikk inn i journalen. I politiforklaringen hadde han uttalt at det var en snirklete veg å gå», om han måtte vente på fullmakt. Det hadde også kunnet lede til at han ikke hadde fått opplysningene. Det ville være veldig upraktisk om han hele tida måtte være på vakt mot å gjøre feil.

Lagmannsrettens flertall mente spesialisten hadde opptrådt uaktsomt, men at det ikke var grovt uaktsomt å handle slik han gjorde og frifant legen. Mindretallet på tre dommere, mente at spesialisten burde straffes for grov uaktsomhet. Spørsmålet om spesialisten hadde opptrådt grovt uaktsomt ble anket inn til Høyesterett av politiet, og anken er sluppet inn til behandling i domstolen.

Hvorfor er valget av spesialist viktig ved personskade? Les vår artikkel her. 

Har du spørsmål i din erstatningssak, kan du kontakte våre advokater helt uforpliktende for en samtale. Vi er godt vant til å jobbe opp mot forsikringsselskapene, og har erfaringen du trenger for å få erstatningen du har krav på.

Kontakt oss